Контролтест предлага иновативни решения за контрол в газовия сектор

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

За постигане на надеждна експлоатация на съоръженията (в частност и в газовия сектор) се прилагат комбинация от методи за разрушаващ и безразрушителен контрол. Методите на безразрушителен контрол, гарантиращи годността на заварените съединения, се разделят на два вида: повърхностни и обемни - гарантиращи годността в цялото сечение на завареното съединение.

Базовите два метода са радиографичният и ултразвуковият. Основен метод, който досега се прилага в България, е традиционната филмова радиография. Недостатък при този метод е това, че резултатът от него се получава с известно закъснение след извършването, необходимо за фотообработка. При това забавяне, ако има проблем в заваряването, то този проблем се повтаря и в последствие се налага да се извършват по-голям брой ремонтни дейности.

В последните години при радиографията и ултразвуковия контрол се налагат много иновативни, високопроизводителни решения за проблемите, свързани с безразрушителния контрол. Част от тези решения са развитието на дигиталната радиография и автоматизирани ултразвукови системи.

За магистрални газопроводи, които трябва да се изградят за кратко време, в последните години се налага използването на автоматизиран ултразвуков контрол. Той е създаден за по-бързо, прецизно и достоверно инспектиране на заварките почти веднага след изпълнението им с пълен запис на получените резултати, чрез прилагане на техники TOFD (time-of-flight diffraction) и PA (Phased Array) (фазово-решетъчна технология).

При този вид контрол операторът е в контакт с групата по заваряване и при възникване на проблем веднага сигнализира. Притежава няколко предимства пред радиографията, които са: по-голяма продуктивност около 450 заварени съединения за 24 часа; скоростта на контрола не зависи от дебелината на стената и размера на тръбата; няма радиационно въздействие върху персонала; по-малка цена на консумативите и оттам на контрола като цяло.

Новостите при радиографичния метод на контрол са насочени в дигитализиране на изображението. Дигиталната радиография включва оборудване подобно на конвенционалната радиография и се развива в две основни направления: директна (DR) – с използване на специални полупроводникови детектори и визуализиране на радиографичното изображение в реално време и компютърна радиография (CR) с прилагане на  фотостимулирана луминесценция и използване на гъвкави запомнящи пластини за многократно приложение.

Изображението може да се разглежда и оценява с помощта на специален софтуер, благодарение на който могат да бъдат променяни увеличението, контраста, яркостта и налагани филтри за подобряване и за по-добра оценка.
В България са налични и успешно работят две установки – в Контролтест ООД София и Гама ООД Бургас

Крум Алексиев, технически управител Контролтест ООДКлючови думи: Контролтест, безразрушителен контролTop