РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > КонтролтестКонтролтест, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестКОНТРОЛТЕСТ


бул. Асен Йорданов 12
София 1592 България
+359 2 978 81 14
+359 2 978 67 88
ndt@controltest.eu
www.controltest.eu


МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ
КОНТРОЛ НА ЕЛ.ВЕЛИЧИНИ
НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ
288 НАДЗОР НА СПО
NB 2413 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ГАМАДЕФЕКТОСКОПИ


БДС EN ISO 9001:2015


ИА "БСА"
Рег. № 52 ОКА
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

БДС EN ISO/EC17020.2012г.

 


Top