РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестСофия 1592, бул. Асен Йорданов 12 тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88 e-mail: ndt@controltest.eu ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ПЪРВИ! • Котли – парни и водогрей- ни с мощност над 116.3 kW •Метални съдове •Съдове за хладилни уреди • Тръбопроводи за водна пара • Газови съоръжения и инсталации • Повдигателни съоръжения • Асансьори товарни платформени неразрушаващ контрол механични изпитания контрол на ел. величини надзор на СПО технически инспекции

Top