РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Контролтест2010/35/ EU – Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане
97/23/ EU – Оценяване съответствието на съоръжения под налягане
неразрушаващ контрол
механични изпитания
контрол на ел. величини
надзор на СПО
технически инспекции
оценяване на съответствието

 

София 1592, бул. Асен Йорданов 12
тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88
e-mail: ndt@controltest.eu


Top