РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кооперация Фармко, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кооперация ФармкоСПЕЦИАЛНИ МАСЛА И ГРЕСИ  BRUGAROLAS, ОДОБРЕНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Смазочни масла и греси за екстремно високи и ниски температури
Хидравлични, редукторни и компресорни масла

ФАРМКО

склад Пловдив
бул. “Дунав” 79а
тел.: 032/ 941615
GSM: 0888 320952

София
ул. “Лидице” 31
тел.: 02/ 9714530
GSM: 0877 352863

Сливен
бул. Стефан Караджа 6
GSM: 0879 435783

www.pharmcobg.com
www.pharmco-shop.com


Top