РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Короза КаратКороза Карат, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Короза КаратПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ с капацитет до 50000 ЕЖ модулни биологични ПСОВ с капацитет от 5 до 4000 ЕЖ бърза и лесна инсталация с минимални строителни разходи Възможно е етапно разширение на капацитета, модулен принцип минимално обслужване, ниска енергоемкост, без консумативи модели за сезонна експлоатация - напр. за хижи, хотели и др. бърза доставка, складови наличности, изработка по мярка високо качество, ниски цени, референции на обекти в България показатели на изхода: БПК5<20 mg/l, ХПК<90 mg/l, НВ<25 mg/l пречистената вода може да се заусти или ползва за напояване отговарят на европейските и българските нормативни изисквания 2 години гаранция, гаранционен и следгаранционен сервиз Подходящи са за къщи, вили, селища, хотели, ресторанти, пред- приятия и др. Предлагаме също градски пречиствателни станции според индивидуалните изисквания на клиента. Извършваме проектиране, изработка, доставка и монтаж на отделни съоръжения, както и цялостно решение на нуждите от пречистване на промишлени отпадъчни води от месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия, винарски изби, животновъдни ферми, преработка на растителни суровини, промишлени предприятия, както и от други обекти. НЕФТОЗАДЪРЖАТЕЛИ AS-TOP МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ AS-FAKU за бензиностанции, автомивки, ресторанти и др. Предлагаме нефтозадържатели-каломаслоуловители за пречистване на водите от бензиностанции, автомивки, сервизи, паркинги и навсякъде, където има опасност от прокапване или изтичане на леки течности (нефтопродукти). Мазниноуловители за улавянето на масла и мазнини там, където има опасност от повишеното им съдържание в отпадъчните води, например ресторанти, месопреработвателни цехове, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др. “КОРОЗА КАРАТ” ООД е официалният представител на “ASIO”, водещ чешки производител на технологии за очистка на отпадъчните води. “ASIO” притежава сертификат за качество ISO 9001. София 1756, бул. “Св. Климент Охридски” 16 тел./факс: 02 / 975 8128 GSM: 0887 / 309 164, 0887 / 307 123 e-mail: office@koroza-karat.com www.koroza-karat.com

Top