РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ковес, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КовесКовес ЕООД
www.coves-bg.com

Фирма Ковес ЕООД доставя пълна гама хладилни агрегати и термопомпи за промишлено охлаждане и отопление под наем.

Фирмата предлага
ненадмината комбинация от:

• Модерни и висококачествени машини, отговарящи на конкретните производствени нужди
• Пълен инженеринг при проектирането
и изграждането на инсталации
• Доставка, монтаж, пуск и обучение при
въвеждане в експлоатация
• Конкурентни цени при условията за наем

София
бул. Сливница 141-143, ет. 4
Тел. 02/ 985 38 46/47/48, 0889 84 28 02, 0878 84 28 02
e-mail: office@coves-bg.com


Top