РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > Краностроене ИнженерингКраностроене Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Краностроене ИнженерингПроектира, изработва, доставя и монтира всякакъв вид кранове www.galvi.com, www.akapp.com, www.itowa.com Собствен орган за контрол от тип С. 1220 София, ул. Пробуда 12А, тел./факс: 02/9382 939, 02/8327 121, 8327 041 Орган за контрол тип С: тел.: 02/ 9310 767 е-mail: office@kranostroene.com кранови компоненти, радиоуправления, електрозахранвания, товарозахващащи приспособления и други нестандартни подемни съоръжения, в т.ч. за автоматизирани и полуавтоматизирани складове

Top