РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Краностроене Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Краностроене Инженеринг



Проектира, изработва, доставя и монтира всякакъв вид кранове Кранови компоненти, радиоуправления, електрозахранвания, товарозахващащи приспособления и други нестандартни подемни съоръжения, в т.ч. за автоматизирани и полуавтоматизирани складове. Собствен орган за контрол от тип С.

Top