Красимир Богданов

Начало > Лица > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2006

търговски директор направление Топлофикационна автоматика Данфос

Красимир Богданов е сред мениджърите продажби в големи чужди компании в страната, които трудно се вписват в рамките на понятието търговец. Разбира бизнеса, с който се занимава, не просто като продажба на техника, а като взаимен процес на търсене на оптималното техническо решение с партньора. Излъчва самочувствието на човек, реализирал се професионално, и удовлетвореността на специалист, превърнал призванието в професия. Споделя, че инженерното му образование е логично продължение на проявеното още в младежките години влечение към техниката. Възпитаник е на тогавашния ВМИ "Ленин", днес ТУ-София, специалност "Топло- и ядрена енергетика". Завършил е следдипломна квалификация "Парни турбини и генератори". Сред свидетелствата за професионална квалификация е и дипломата му по мениджмънт от УНСС. Професионалната биография на Красимир Богданов е свидетелство за последователност. Посветил е двадесет години от професионалния си път на енергийния отрасъл, където от гледна точка на днешните критерии за професионално израстване прави шеметна кариера. След института започва работа в СО "Енергетика и въглища" към Министерството на енергетиката, където за първи път се сблъсква с отговорностите на инженерната професия. През 1976 г. постъпва в ТЕЦ "Трайчо Костов" като дежурен на смяна. Следващото десетилетие от живота на г-н Богданов е свидетелство за бурно професионално развитие - последователно заема длъжностите началник Производствен отдел, главен инженер на ТЕЦ "Трайчо Костов" и директор на Топлофикационен район "Трайчо Костов". През 1986 г. става директор "Топлоизточници" на Топлофикация София.

През 1992 г. поема най-големия риск в професионалния си живот. Напуска Топлофикация София като зам. генерален директор, за да се впусне в "дебрите" на прохождащата тогава пазарна икономика. Присъединява се към вече сформирания екип на Данфосс. Чувства се професионално удовлетворен, тъй като работата за компания като Данфосс му дава възможност да бъде на гребена на технологичната вълна. Като изключително ценни от професионална и човешка гледна точка определя успешните партньорства, които гради с фирми като Бруната България, Техем Сървисис, Грундфос, Вило България, Алфа Лавал и др.

Определям себе си като

рационален тип човек.

Професионалната ми репутация

предполагам, че е добра.

Професионалното ми верую е

професионализъм и дисциплина.

Лоялността е

задължително условие днес.

Екипът ми е

обединен, с обща цел.

Партньорите са

част от успеха.

Кариерата е

важна, но не на всяка цена.

Компромисът е допустим,
когато

го налагат обективни обстоятелства.

Бизнесът е несъвместим

с недоверието.

Твърдението, че животът е това,
което се случва, докато правим планове
за него

не приемам.

Ако можех да започна отново

бих живял по същия начин.

Светът се върти около

не и около парите.

В работата си харесвам

динамиката.

Максимата никога не казвай никога

я приемам.

Мечтая

да бъда полезен.

Не бих заменил

професията си.

Личната конкурентност е

съчетание на осъзнат опит и динамично професионално развитие.

За да "пробиеш" професионално днес

е необходимо непрекъснато да се усъвършенстваш.

Утрешната смяна инженери е

с познания, комуникативност, но задължително и с професионален опит.

Бих си пожелал

спокоен дух и здраве.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top