Краско-Ко: Развитието на 3D технологиите ще промени изцяло веригата на доставки

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

Съвместно с нашия партньор Texer Design, изработваме и доставяме формообразуващи изделия с профилни охлаждащи канали. Методът е по-известен като 3D принтиране на метал и технологичният процес се нарича Селективно лазерно разтопяване (СЛР) или Selective Laser Melting (SLM). Той позволява конструиране и последващото изработване на изделия и охлаждащи канали по начин, който е практически невъзможен за конвенционалната машинообработка.

Детайлите, изработени по тази технология, са абсолютно функционални, основно изградени от топлоустойчива инструментална стомана по DIN 1.2709, аналогична на 1.2343. SLM технологията е навлязла сериозно в Западна Европа и постепенно навлиза и в България.

До момента изработените от нас компоненти, функциониращи в съответните шприцформи, са с от 10 до 30% по-висока себестойност в сравнение с конвенционално изработените такива, като за сметка на това предлагат технологично решение, което не съществува в практиката. Следващата причина и фокус е внедряването на технологията с цел редуциране на производствените цикли, респективно време, което варира от 15 до 40% в зависимост от конкретната форма на крайното изделие.

Могат да бъдат изработени всякакъв вид изделия
Практически всякакъв вид изделия могат да бъдат изработени по този метод. Реално в практиката, като изключим направлението здравеопазване (импланти и денталната медицина), най-честата употреба е при изработката на формообразуващи при шприцване на пластмаси и леене на алуминий и цветни метали. За момента материалите (металите), от които може да се изработят функционални детайли, са инструментална и неръждаема стомана, алуминий, титан и дори злато.

Интересни реализирани проекти
За нас всички реализирани проекти са интересни, като най-много ни мотивира решаването на реален проблем на клиента. Два от приключилите проекти са за детайли от автомобилната индустрия, с комплексен дизайн на крайното изделие, специфичен и труден материал за шприцване, и в крайна сметка постигнати положителни резултати.

Тенденции в областта на 3D принтирането
При машините за принтиране на пластмаси конкуренцията става все по-ожесточена. Това е добре, тъй като е следствие на увеличаващото се търсене и в крайна сметка редуцира цените на принтерите и крайните изделия. Подобно, макар и по-бавно развитие, се наблюдава и при металите, като силно се надяваме това да стане по-бързо, тъй като машината с периферните устройства и консумативите за СЛР/SLM технологията са все още с високи производствени цени - от над 500 000 евро.

В близко бъдеще развитието на тези технологии ще промени цялостно веригата на доставки на продуктите. Развитието на нашия пазар кореспондира с тенденциите на западноевропейските и световните и докато преди няколко години тази технология бе по-скоро в графата "лукс", то днес с все по-високите изисквания откъм дизайн, функционалност, качество и себестойност на крайните изделия, нещата придобиват все по-масов характер и необходимост от решения, които сме изключително радостни, че успяваме да осигурим на нашите клиенти.

Огнян Петков,
управител на фирма Краско-Ко


Вижте още от Машини


Ключови думи: Краско-Ко, Texer Design, селективно лазерно разтопяване, SLM, 3D принтиране, формообразуващи изделияTop