Краско, Огнян Петков: Предлагаме на клиентите си и 3D принтиране на метални изделия с профилно охлаждане

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Фирма Краско е партньор на българските производители на инструментална екипировка за пластмасови изделия повече от 20 години. Нашите продукти осигуряват последните решения за бързо, качествено и ценово ефективно производство.

Изискването на пазара за все по-сложен дизайн на пластмасовите изделия и глобализацията са предизвикателство за предлаганите до момента стандартни продукти. Това всяка година дава тласък да бъдат разработвани нови решения, отговарящи на тези изисквания. Това бе причината за разработването и патентоването на топлоканални системи с до 60% по-ниска електрическа консумация, в сравнение с останалите, предлагани на пазара.

Също така това бе и причината за разработване на дюзи за директно шприцване в трудни геометрични повърхнини или при специфични изисквания за начина и мястото на пълнене.
Навлизането на компютърните технологии в индустрията позволи развитието на температурните контролери, гарантиращи правилния процес на шприцване при многоканални леякови системи, правейки ги по-лесни, прецизни и надеждни в работния процес.

Интересна технологична новост, която предлагаме на нашия пазар, е т. нар. 3D принтиране на метални изделия с профилно охлаждане. Технологичното наименование на метода е селективно лазерно разтопяване (СЛР) или Selective Laser Melting (SLM).

Технологията много наподобява процеса на бързо прототипиране на пластмаса с основната разлика, че тук се използва 100% инструментална стомана. Накратко, процесът представлява изграждане на метално изделие слой по слой, по предварително зададен триизмерен модел. В полимерната промишленост методът навлиза при изработката на формообразуващи поансони.

Основните предимства на метода при шприцване на пластмасови изделия са: намаляване цикъла на шприцване до 40%; намаляване на деформации и вътрешни напрежения; подобряване точността на изделието; без мъртви зони на охлаждане; подобряване естетичния вид на изделието. Технологията навлиза бързо в инструменталното производство в Западна Европа, като до момента можем да се похвалим, че имаме вече няколко изпълнени проекта с постигнати отлични резултати.

Тенденциите на развитие на технологиите в този сектор в близко бъдеще ще бъдат насочени към навлизане на СЛР технологията, вграждане на системи и процеси с по-ниска консумация на електроенергия, навлизането на биополимерите на мястото на добиваните по конвенционалния метод, оптимизиране на процесите в производството и автоматизирането им.

Огнян Петков,
управител Краско-Ко

ЕКСКЛУЗИВНО
Top