KraussMaffei Group, Иван Христозов: Новостите на KraussMaffei Group предлагат редица предимства за производителите на полимери

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Технологичните новости в KraussMaffei Group са изключително много и най-разнообразни. Сред тях е технологията MuCell, плод на сътрудничество на между KraussMaffei и негови партньори. Използва се за разпенени термопласти, предимно в автомобилостроенето и електрическата/електронната промишленост и предлага многобройни предимства: по-кратки времена на цикли, намаляване на материалите, висока стабилност на размерите за частите, универсално приложение.

В центъра на технологията е пластифициращ възел с винт, произведен специално за нея, както и специално разработена система за газ. В процеса на шприцване при MuCell, газ (азот или въглероден двуокис) се подава директно към стопената пластмасата като движеща сила чрез специална пластифицираща система. Патентите защитават тази технология в целия свят. За да ги направи достъпни за клиентите в България, KraussMaffei използва напълно регулирани CX и MX серии машини с контрол и управление позицията на винта и увеличен капацитет на шприцване.

Друга новост е централизираната система за подготовка на пластмасов материал на фирма Motan, внедрена в една голяма фирма в България, която произвежда технически детайли. Системата изсушава, разпределя и транспортира 15 различни вида пластмасови материали до 45 шприцмашини.

Тази дейност се извършва без намеса на допълнителен персонал, само с един оператор, който контролира процесите с помощта на централен компютър. Такива системи допринасят за значително намаление на разходи за енергия, персонал, организация на процесите. Те са приложими във всички области на преработването на пластмаси освен производство чрез шприцване – производство на бутилки и туби, производство на тръби и маркучи, производство на технически профили и др.

Друго решение, което също в момента внедряваме и ще допринесе за значителна икономия на енергия, е централна система за захранване на голям брой машини – екструдери, за непрекъсната работа. Става въпрос за големи количества пластмасов материал, който трябва да се подготви и разпредели към различен тип и с различна производителност машини.

Всичко това се управлява от един компютър, който във всеки момент може да направи справка за материалите по вид, количество, за всяка машина, за група машини и др. Освен за справка на ръководството тези отчети са важни за фирми, които са сертифицирани по стандарти на техни клиенти и те търсят документи за реалното производство, в които няма външна намеса. Централизираните системи тепърва ще стават все по-актуални и ще навлизат в България.

Тенденциите в този сектор не изостават от всичко, което се случва около тях, напротив, дори ги изпреварват. Всички фирми, които представяме в България, са обособили специални направления, занимаващи се с навлизането на енергийно ефективните технологии в техните машини. Друга тенденция е търсенето на решения за намаляване на сервизните разходи и следпродажбеното обслужване. Не са забравени и технологии, които с приложението си намаляват въздействието върху околната среда.

Иван Христозов, управител
на Пластикс Бавария БългарияКлючови думи: KraussMaffei Group, Пластикс Бавария, MuCell, Motan, производство на полимериЕКСКЛУЗИВНО
Top