Крайните резултати оправдават предизвикателствата при внедряване на решения за управление на производството

Начало > Българската индустрия > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2021 > 01.06.2021

Л-Клас, Йосиф Леви: Крайните резултати оправдават предизвикателствата при внедряване на решения за управление на производството | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Йосиф Леви, управител на Л-Клас, пред сп. Инженеринг ревю

 

Доколко се прилагат иновативни решения за ефективно управление на производството в България? Посочете най-интересните реализации у нас. Къде ще е България в това отношение след 5 години?

Повече от 30 години ние работим в областта на управлението на бизнеса и производството с ERP и MES системи в предприятия с дискретно производство. Може да се каже, че предприятията са все по-отворени към прилагането на иновативни решения за управление на производството. Естествено, има сили, работещи за ускоряване на процеса, и такива, които го възпрепятстват. Положителен ефект оказва търсенето на “новото” и ситуацията на пазара на труда, тъй като по-трудно се намират квалифицирани кадри.

От друга страна се наблюдава бързо намаляване на серийността и увеличаване на произвеждания асортимент. Това мотивира ръководителите да търсят иновативни решения за управление на предприятията, които позволяват с ограничен кадрови ресурс да се управлява значително по-голям обем от информация. Все по-често се чува признанието “Досега се справяхме, но вече изпускаме бизнес, помогнете!”. В същото време ограниченият административен ресурс и непознаването на материята създават определени затруднения. Често квалификацията и IT уменията на производствения персонал са ограничени. Това насочва към прилагане на устройства за отчет на производството с елементарен интуитивен интерфейс.

Интересна наша реализация е в Серта България – френска фирма за хидравлични цилиндри, която работи със системи за ефективно производство повече от 20 години.

Експлоатира пълномащабен проект за управление на бизнеса и производството. В последно време активно разширява управлението на производството в цеховете с терминали. Всяка година ръководството на предприятието си поставя конкретни задачи по разширяване на проекта и постигане на конкретни резултати.
Проекти с голям мащаб и огромно разнообразие на типове производства са и Арсенал и Елаците Мед.

Очакването е, че развитието в следващите пет години ще направи решенията за иновативно управление на производството толкова популярни, колкото сега са продуктите за автоматизация в счетоводната отчетност.

 

Кои индустриални сектори у нас ще имат най-голяма полза от прилагането на съвременните практики и инструменти и защо?

Прилагането на съвременни практики и инструменти в управлението на производството е значимо за промишлените предприятия. Това е единственият начин управлението да е в съответствие с нарастващото разнообразие в производството в условия на дефицит на квалифицирани кадри.

В доклада си пред борда на директорите наш клиент, внедрил в единна система ERP и MES решение, отчита следните резултати: увеличаване на производителността на труда с 8,8%, понижаване на времето за престой с 2,8%, нарастване на ефективността по ОЕЕ от 5 до 10%, намаление на външните рекламации с 44%, редуциране на брака с 0,6%. Това са резултати, заради които си струва преминаването през предизвикателствата на внедряването на ново иновативно управление на производството.

Към статията "Ефективни подходи и инструменти в управлението на производства"


Вижте още от Българската индустрия


Ключови думи: Л-Клас, L-ClassTop