Критерии за избор на абкант

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2010

Част II. Видове управления, допълнителни опции и инсталационни специфики на листоогъващи машини

   В  първата част на статията, посветена на критериите за избор на абкант (сп. Инженеринг ревю, бр. 7/2010), разгледахме функционалните възможности и основните параметри на хидравличните абкант преси. Акцент бе поставен върху характеристиките усилие на сгъване, максимална дължина на огъване на обработвания детайл, производителност, точност на изработка и др. Подчертано бе значението на вида използвани материали в конструкцията на машината и подбора на висококачествена инструментална екипировка. Като неделима част от критериите за избор на абкант бе посочена и организацията на гаранционния и извънгаранционния й сервиз.
В настоящия брой ще ви представим различните видове управления на машините, предлаганите допълнителни опции, особеностите при инсталацията и ще обърнем внимание на немаловажния критерий за избор - съотношението функционалност / качество / цена.

Управления за абканти
Съществуващите модели управления за абканти предлагат различни възможности. Така например, управлението може да е съвсем елементарно и само да показва преместването по главните оси и ъгъла на огъване, а всички останали операции да зависят от оператора, в това число и управлението на допълнителните устройства - задния упор, устройството за компенсиране на провисването и т. н. От друга страна, управлението може да бъде многофункционално и да контролира всички механизми на абканта, да визуализира работата и дори да извършва собствени изчисления, свързани с отделните операции, така че да се изключат грешките от субективния фактор до максимална степен. Управлението може да регулира автоматично движението на горната греда на абканта, задния упор както по ос Y, така и по височина, компенсацията на провисването на масата и наклона на горната греда с цел получаване на цилиндрична сгъвка.
Освен това, чрез него може да се получи разгъвката на обработвания детайл, като се зададе последователността на операциите за получаване на желания детайл, разстоянията от сгъвка до сгъвка, дебелината на материала, ъгъла на сгъване, радиуса на ножа и коефициента на еластичност на материала. При така въведените параметри, управлението може не само да изчисли нужната разгъвка на детайла, но също така да провери дали е възможно да се сгъне по желаната от нас схема и самостоятелно да изчисли усилието на натиск, необходимото прегъване и как да компенсира еластичността на материала, за да се получи зададения ъгъл на сгъване и т.н. Целият този процес може да бъде визуализиран на диалогово ориентираното управление както в 2D, така и на 3D графика. Друго ценно предимство на диалоговото управление е, че съобщава за грешки още при самото програмиране. Полезна опция е и възможността за комуникация с компютър, която дава възможност за запаметяване на неограничено количество програми и изпълнение на сложни операции.

Допълнителни опции
Както вече беше споменато в първата част на статията, при абканти с дължина на сгъване над два метра и с изискване усилието на сгъване да бъде над сто тона, се получава провисване на масата в центъра й. Паралелно с това, горната греда на машината се огъва като дъга. Описаният проблем се проявява при всички производители на абканти. За решаването му като допълнителна опция към базовия модел машина се предлага специален механизъм за компенсация на провисването на масата на абканта. Трябва да се има предвид, че това е опция, която не може да се добавя в последствие след закупуване на машината, тъй като механизмът се вгражда в основната конструкция. За абканти с дължина на сгъване над два метра опцията е задължителна.
Друга интересна опция е програмното управление на задния упор. Това е изключително важна опция по отношение на производителността и дори не би трябвало да се разглежда от купувача като опционално оборудване, а като стандартно. В случая има още една възможност, а именно да се добави движение по ос R т. е., вертикален ход на задния упор. В зависимост от изработваните детайли, това може да се окажe жизненоважно.
Сервоуправлението на съвременните хидравлични абкант преси дава възможност да се управляват двата хидравлични цилиндъра, задвижващи горната греда, независимо един от друг. Това позволява да се наклони горната греда заедно с ножа на нея под определен ъгъл и да се изработват сгъвки под конус. Обикновено тази опция се описва като допълнително управляеми оси X1 X2.
При абканти, използващи "въздушния" метод на огъване, има възможност да се добавят предни подвижни опори по направляващите, както и да се поръча различна дължина на опорите. Препоръчително е пултът на управлението на абканта да е подвижен и да може да се премества близо до работната зона на оператора.
Задължително е абкантът да е оборудван с педал, с който да се стартира огъването. По този начин ръцете на оператора ще са заети с поддържане на изработвания детайл и това ще гарантира стабилност и сигурност при изработката. Не е маловажен фактът, че и вниманието на оператора ще е съсредоточено в зоната на обработка, което е предпоставка за по-малко грешки и дори за производствени инциденти. В тази връзка е необходимо педалът да има възможност да се мести и винаги да е близо до оператора. От гледна точка на безопасността дори е препоръчително към педала да има "стоп" бутон за аварийни ситуации.
Разглеждайки въпроса за безопасността, трябва да се обърне специално внимание на предпазните капаци на машината. Те трябва да обезопасяват както отделните възли на самата машина, така и достъпа на оператора до подвижни части от машината, които не са свързани пряко с работния процес. Освен това, трябва да са покрити с износоустойчиви покрития, които същевременно да са лесни за почистване. При предпазните капаци трябва да се обърне особено внимание дали осигуряват лесен достъп при ремонтни дейности до основните възли на машината, като същевременно запазват и основните си функции да предпазват.

Инсталационни специфики
Преди да разгледаме съотношението функционалност - качество - цена като критерий за избор на абкант преса, ще обърнем малко внимание на един последен фактор, определящ подбора на такъв тип машина, а именно заеманото работно пространство и спецификите при инсталация. Габаритите на машината дефинират нужното работно пространство, а именно дължина, широчина и височина. Тук трябва да се вземат предвид нуждите за работни, сервизни и други от гледна точка на безопасността отстояния спрямо стените на работното помещение и спрямо останалото оборудване, разположено в същото помещение. Препоръчително е да се предвиди откъде ще минава потокът от материали и готови детайли или изделия, за да се определи място и за тях. От съществено значение е да се знае, че абкантите са машини, които работят при големи натоварвания и поради тази причина почти задължително е да имат собствен фундамент, който да е изолиран от пода на работното помещение, за да не се предават вибрации при работа.

Съпоставка на функции, качество и цена
Освен функциите и качеството на работа, влияние върху избора на абкант неминуемо оказва и неговата цена. При съпоставими оферти от различни производители е препоръчително да се разбере какво е включено в базовата цена на машините и какво се предлага като допълнителна опция. Трябва да се вземат предвид и някои други фактори като експлоатационните разходи и разходите за поддръжка на машината - консумацията на електрическа енергия, резервни части за машината и тяхното поддържане на склад в периода на експлоатация, екипировката към нея, инсталацията, транспорта, опаковката и обучението на операторите. Препоръчително е за всеки един от тези аспекти, купувачът да има предварителна информация, за да се добие цялостна и точна представа колко реално ще струва продуктът. По този начин може да се избегне закупуването на машина, чиято поддръжка или експлоатация впоследствие да се окажат неоправдано скъпи.


Вижте още от МашиниНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top