Кумерио Мед с нова инсталация за очистване на металургични газове

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Кумерио Мед с нова инсталация за очистване на металургични газове

На 15 май т.г. в медодобивния завод Кумерио Мед, град Пиродоп, официално бе открита високотехнологична инсталация за очистване на вредните металургични газове. Инвестицията в проекта възлиза на стойност 25 млн. лева. На събитието присъстваха Никола Треан, изпълнителен директор на завода, Георги Николов, генерален секретар и представители на Министерството на околната среда и водите. По време на организираната пресконференция г-н Николов заяви: "Инсталацията за очистване на металургични газове е най-високотехнологичната в България. Съоръжението драстично намалява емисиите на серен диоксид и други вредни вещества в атмосферата. След направени експериментални замервания в периода 14март - 14 април т.г. бе установено, че емисиите на серен диоксид, получавани при производството на мед в завода, са намалели с около 55%, а вредните частици прах, които се изхвърлят в атмосферата - с около 95%".
Top