Л-Клас, Йосиф Леви: Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите

Начало > Автоматизация > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2017 > 19.09.2017

Л-Клас, Йосиф Леви: Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите | Инженеринг ревю, снимка 1
Л-Клас, Йосиф Леви: Подпомагаме предприятията в повишаване на ефективността на бизнес процесите

Йосиф Леви, управител на Л-Клас, пред сп. Инженеринг ревю


Компанията има дългогодишен опит в разработване и внедряване на ERP/MES-системи TECHNOCLASS. Какво е тяхното предназначение и какви възможности открива пред ползвателите им?
Първоначално, TECHNOCLASS беше разработен като система за технологична подготовка на производството. По-късно се разви в направление управление на производството. Впоследствие започнаха да се добавят функции за управление на финансите, счетоводството, доставките, продажбите и т. н.

Така се създаде пълноценна ERP система. Последните години силно развитие получи MES направлението, както и събирането и обработването на производствени данни чрез промишлени терминали в цеховете.

Към днешна дата TECHNOCLASS има всички основни функционални възможности, необходими за управлението на големи, средни и малки предприятия. В пакета системи TECHNOCLASS трябва да отбележим и PDM, управление на ремонтите, управление на качеството, управление на документите и редица други по-малки системи.

Функционалните възможности на ТECHNOCLASS го определят като изключително ефективен инструмент в ръцете на ръководителите. Те получават бърз достъп до актуална и точна информация с необходимата степен на детайлизация. 

Процесите се анализират в реално време, а това е предпоставка за навременни ефективни управленски решения. С такъв инструмент ръководството на предприятието постига значително повишаване на ефективността на бизнес процесите и съкращаване на разходите. 

Така, например, променяйки параметрите за планиране и модела на управление в TECHNOCLASS, наш клиент успя да намали незавършеното производство с 25% и материалните запаси с 30%. При друг клиент производителността на цеха след внедряване на MES се повиши с 7%.

TECHNOCLASS е и носителят на технологично знание за управление на бизнес процесите, което в голяма степен решава проблема, свързан с все по-засиления недостиг на квалифицирани кадри и зависимостта от субективния елемент в управлението на производствените предприятия. 

Безспорно, една от големите ползи за ръководителите е получаването на информация за себестойността и качеството на продукцията още на етапа на нейното производство, в момент, когато все още е възможна корекция на процеса.

Реализирали ли сте проекти, в които решенията TECHNOCLASS са интегрирани с други системи? Разкажете за някои от тях.
Да, естествено! Обикновено такава интеграция се налага в по-големи предприятия. Такъв е примерът в две предприятия с общо ръководство в град Твер, Русия. Там е внедрен SAP, а производството се управлява с TECHNOCLASS. 

Двете системи са интегрирани и обменът на данни е в реално време. Работят като една единна система. Подобна интеграция сме реализирали и във фирма за производство на обувки, която има три завода в различни градове в Русия. 

Управляват се с TECHNOCLASS, а финансово – счетоводната функция е реализирана в 1С. В различни проекти сме осъществили интеграции с BAAN, PDM, ТРЗ и ”Управление на човешките ресурси”.

По Ваши наблюдения труден ли е преходът към автоматизирано управление на бизнеса за една фирма?
Дa, не е лесно! Започвайки проект, ръководството и съставът на предприятието трябва да знаят, че предстоят няколко тежки месеца. Проект за внедряване на ERP се реализира, за да се промени начинът на работа в предприятието.

Автоматизацията на “тефтерчето” не води до повишаване на ефективността.
Илюзия е, че с автоматизацията работата ще намалее. В ERP системата се обработва в пъти повече информация от формализираната преди проекта. Тази информация трябва да бъде създавана, а това е нова, допълнителна работа.

Друга илюзия е, че консултантите ще дойдат, ще направят всичко и един ден хората в предприятието ще се събудят с работещо ERP. Тук е мястото на метафората с моето отслабване: “Аз, като всеки пълен човек, мечтая да отслабна. 

В тази връзка търся контрагент, с който да подпиша договор, в който той се задължава да спазва диета и гарантира, че ще отслабна аз.” Промяната в предприятието е задача и отговорност на ръководството и специалистите на самото предприятие. Консултантите са само катализатор в този процес.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: Л-Клас, ERP/MES-системи, TECHNOCLASSTop