РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Л-Клас, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Л-КласTECHNOCLASS
ERP&MES

Вашият ефективен инструмент за
управление на производството

З0% Намаляване на времето за
изпълнение на поръчките

25% Намаляване обема на
незавършено производство

З0% Намаляване обема на
материалните запаси

З% Съкращаване на времето за
престой на машините

8% Повишаване на
производителността

+359 2 818 57 50
l-class@techno-class.com
www.techno-class.com
facebook.com/technoclass.erp


Top