РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Л-Клас, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Л-КласTECHNO CLASS
Lite


ERP система, конфигурирана специално за малки и средни предприятия

Оптимален баланс между цена и ползи за бизнеса

Кратки срокове за внедряване

Пълна проследимост на производството

Оптимизация на производствените процеси


+359 2 818 57 50
l-class@techno-class.com
www.techno-class.com
facebook.com/technoclass.erp


Top