РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Л-Клас, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Л-КласСпециално предложение за малки и средни предприятия


TECHNO CLASS


ERP система, конфигурирана специално за малки и средни предприятия

Оптимален баланс между цена и ползи за бизнеса

Кратки срокове за внедряване

Пълна проследимост на производството

Оптимизация на производствените процеси

 


+359 2 818 57 50
l-class@techno-class.com
www.techno-class.com
facebook.com/technoclass.erpTop