Лъчиста отоплителна система в Складова техника

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

Системата е внедрена във фабриката от фирма СВМ-България

Система за отопление, изградена на базата на газово-керамични инфрачервени излъчватели, захранвани с природен газ, е инсталирана и пусната успешно в експлоатация във фирма Складова техника в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта, обхващащ проектиране на системата, доставка, монтаж и пуск на отоплението, е фирма СВМ-България. Технически, системата е изградена на базата на газово-керамични излъчватели, производство на френската компания SBM International. Проектът е реализиран на два етапа, уверяват от Складова техника. Първоначално е изградена инсталацията за отопление на поделението за Битова техника на фирмата. Вторият етап обхваща внедряване на система за отопление в поделението за Складова техника.

Складова техника - Горна Оряховица, е сред големите машиностроителни фирми в страната. Производител е на верижни електротелфери, хидравлични колички и агрегати, електродомакински уреди, включително добре познатата серия печки Раховец, камини и др. "Над 75% от произвежданите от Складова техника изделия са предназначени за износ. Продаваме в 34 страни по целия свят", заявява инж. Иван Стоянов, изпълнителен директор на Складова техника, Горна Оряховица. "Основен проблем на фирмата през зимния сезон винаги е бил отоплението на производствените помещения, които са с височина от 9 до 12 метра. Съществуващото отопление на мазут бе изключително скъпо и не по възможностите на фирмата. Ефективността му бе нищожна, като се има предвид, че движението на топлия въздух е в посока към покрива и при значителната височина на сградите загубите бяха огромни", коментира съществуващата ситуация с отоплението в завода преди реконструкцията изпълнителният директор. "С газификацията на фирмата се създадоха възможности за използване на нови методи на отопление. След много задълбочени проучвания и консултации със специалисти стигнахме до извода, че възможно най-ефективен метод на отопление в конкретния случай е газовото керамично отопление", допълва г-н Стоянов.

Постигната е висока ефективност на работа

Сред предимствата на газово-керамичното отопление инж. Димитър Димитров, управител на СВМ-България, на първо място поставя възможността да се отоплява не обемът на сградата, а човекът на работното място, което създава необходимите условия да се понижат значително разходите. "Практиката показва, че в условията на работа в Складова техника, разходите за 1 час традиционно отопление с мазут са напълно сравними с постигнатите за 8 часа отопление при използването на керамични излъчватели", потвърждава думите му г-н Стоянов. Важно предимство според г-н Димитров е и отсъствието на зависимост от други енергийни източници, сред които електрическа енергия, вода и други консумативи. "Газово-керамичното отопление е лесно за обслужване, поддържа автоматичен режим на работа, не ангажира персонал по време на работа. Също така, предимство на този тип отопление е бързината, с която се постига желаната комфортна температура. Установено е, че 95% от мощността на керамичните излъчватели се достига за период от 4 - 5 минути", допълва г-н Димитров. Сред основанията за внедряването на газово-керамичното отопление, изпълнителният директор на Складова техника поставя и пълното изгаряне на газа върху керамичните плочи, което допринася за поддържане на високо качество на въздуха в сградата. "Според данните от направени разчети, инфрачервеното керамично отопление намалява неколкократно консумацията на газ в сравнение с котлите и намалява замърсяването с газове", допълва г-н Стоянов.

Съвместната си работа с изпълнителите от СВМ-България Иван Стоянов коментира като високо коректна и професионална. "За много кратки срокове главният изпълнител - СВМ-България, извърши монтажа и пуска на инсталацията. Резултатите и ефектът от работата на керамичното отопление през месеците февруари и март 2005 г. бяха по-добри от очакванията. Смело мога да твърдя, че от миналата зима работниците във фабриката работят при нормални условия", допълва той.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top