Лъчиста отоплителна система в ТЕРЕМ – Летец

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

Проектът е реализиран с техника на Carlieuklima от TFS Consult

 

Фирма TFS Consult изпълни проект за реконструкция на отоплението в завод ТЕРЕМ - Летец, включващ изграждането на цялостна и зонова лъчиста отоплителна система с компютърно управление. Инсталацията е изградена и пусната в експлоатация в периода юли - ноември 2006 г. Инфрачервените излъчватели са производство на италианската компания Carlieuklima. Проектът обхваща замяна на съществуващата конвективна отоплителна система в два хангара за ремонт на вертолети и прилежащите към тях лаборатории. Отоплителната система в хангарите е изградена на базата на тръбни лъчисти нагреватели, а в лабораториите са монтирани лъчисти панели, разработени специално за приложение във взриво- и пожароопасни среди. Изборът на видовете излъчватели бе направен съобразно спецификата на дейността и характеристиките на помещенията, обясняват от TFS Consult.

За ТЕРЕМ - Летец

Двата хангара са с обща площ 8784 м2. Височината им е съответно 13 и 6 м. Помещенията са без изолация, всеки хангар разполага с по две врати с площ съответно 20х12 м и 4х3 м. "Фактът, че вратите на хангарите са през повечето време отворени, допринасяше допълнително за недостатъчната ефективност на по-рано използваното отопление", коментира Жана Момчилова, управител на TFS Consult.

"Добре известно е, че разходите за отопление на производствени халета с голям обем са важно перо за всяка стопанска организация. До миналия отоплителен сезон в завода се използваше парова централа и за да постигнем комфорт на работната среда, изразходвахме средно около 400 тона промишлен газьол. Това наложи ръководството на завода да потърси възможности за подмяна на принципа на отопление, отчитайки обстоятелството, че самите ремонтни дейности в определени моменти са концентрирани в отделни части на помещението и цялостното му отопляване е нецелесъобразно", разказва за старата отоплителна система и основанията за предприемане на ремонтните дейности инж. Тошко Тодоров, директор на ТЕРЕМ - Летец.

Обхват на системата

"Основните изисквания, които поставихме към новата система, бяха икономичност, възможност за зоново отопление, поддържане на температура в диапазона от 14 до16o С, отсъствие на допълнителен шум или движение на въздушни маси", допълва директорът на завода.

В хангарите са монтирани общо 32 тръбни лъчисти нагреватели, на базата на които са обособени няколко отоплителни зони. Предвид използването на пожаро- и взривоопасни материали в лабораториите, разположени на три етажа с обща площ 3456 м2, са избрани и монтирани панелни лъчисти нагреватели. "Те притежават всички предимства, характерни за инфрачервеното отопление, но топлоносителят е топла вода или пара. Стремежът ни при избора на отоплителни уреди и за хангарите, и за лабораториите бе постигането на комфортни условия на работа и икономии на гориво и електроенергия. Изборът на лъчисто отопление бе продиктуван от стремежа ни да избегнем предварително загряване на големи обеми въздух, както и да преминем на газ като източник за подгряване на водата", заявява г-жа Момчилова в отговор на въпроса на какви критерии са заложили при избора на лъчисти нагреватели.

"Допълнително е изградено и газово стопанство с пропан-бутан за захранване на единия хангар, тъй като в района на завод ТЕРЕМ - Летец все още няма централно захранване с газ. Поради отдалечеността на втория хангар от газовото стопанство, за захранването му бе използвана инсталация за компресиран природен газ", допълни Жана Момчилова.

Автоматично управление на системата

Внедрената лъчиста отоплителна система в хангарите и лабораториите се управлява автоматизирано чрез специална компютърна система, разработена от Carlieuklima. "Постигнатата икономичност на системата се дължи основно на възможностите за автоматична настройка и контрол на топлинния процес", заявява г-жа Момчилова. Специализираната софтуерна програма, разработена от Carlieuklima, позволява програмиране и автоматичен контрол в реално време на система от максимум 128 броя излъчватели. "Измервайки чрез датчици външната температура, програмата автоматично задава на всеки излъчвател необходимите параметри и време за работа, с цел константно поддържане на зададената в помещението температура. Програмата може да работи под операционна система Windows 2000 или по-нова версия. Характеризира се с лесно използване и функционалност, като параметрите на всеки излъчвател се задават само на компютъра. Използването й спомага за оптимизиране както на разходите за отопление, така и на самия производствен процес като цяло", пояснява характеристиките на системата г-жа Момчилова.

Данните за работата на системата, наблюдаваните параметри, поддържаните температури и консумацията на всеки отделен излъчвател се съхраняват на твърдия диск и могат да бъдат проверени както в реално време, така и за произволно избран от потребителя период от време, а също така да бъдат разпечатани в графичен или табличен вид. "Чрез оптимизиране параметрите за отопление на отделните зони се постигна оптимизиране и на самия производствен процес, осъществяван в тези зони. По този начин съвсем реално бе постигнат резултат да топлим само там и само толкова, колкото е необходимо, без допълнителни нецелесъобразни разходи", коментира ефективността на системата Жана Момчилова.
Top