РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДPENTAIR

GOYEN

СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ
НА ПРАХОВИ ЕМИСИИ

Датчици и трансмитери за контрол на запрашеност, системи за индикация и регистрация
на данните и специализиран софтуер за обработка на информацията.

Подходящи за широка гама приложения при почистването на вентилационни газове
и прахогазови емисии във всички отрасли на промишлеността.


Международен технически панаир Пловдив
25.09 - 30.09.2017, 11 палата, щанд 11 А1

тел.: 02/ 931 97 30
info@ld-gmbh.com

www.ld-gmbh.com

ЛД


Top