РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДДоставка и изграждане на комплексни инсталации
за производство на азот и кислород

ГЕНЕРАТОРИ ЗА АЗОТ И КИСЛОРОД

АЗОТЕН ГЕНЕРАТОР
капацитет: от 3 до 442,5 Nm3/h
чистота: до 99,999 %

КИСЛОРОДЕН ГЕНЕРАТОР
капацитет: от 1,02 до 94,9 Nm3/h
чистота: до 95 %

ЛД ООД тел.: 02/931 9730
www. ld-gmbh.com


Top