РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, 2018 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2018 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДCamozzi.
All you need for Automation.

MULTI
TECHNO
LOGIES


ПНЕВМАТИКА
Цилиндри •
Вентили / Вентилни острови •
Въздухоподготовка •
Фитинги •
Вакуумни елементи •

ПРОПОРЦИОНАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ
• Вентили
• Сервовентили
• Регулатори

ЕЛЕКТРИЧЕСКО
ЗАДВИЖВАНЕ
• Стъпкови двигатели
• Сервомотори
• Шейни / Цилиндри
• Драйвери

ИНДУСТРИЯ КОНТРОЛ НА ФЛУИДИ МОБИЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Camozzi
Continuous Innovation

A Camozzi Group Company
www.camozzi.com

ЛД ООД
компоненти за автоматизация
1592 София
бул. Асен Йорданов 5
e-mail: info@ld-gmbh.com
телефон: 02 931 97 30
www.ld-gmbh.com

 


Top