РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДЕлектронни пропорционални регулатори
Серия MX-PRO

Авангардна технология, гарантираща най-висока надеждност

Серия MX-PRO е комбинация между високотехнологичните електронни пропорционални микро-регулатори Серия K8P и големия дебит на модулни регулатори от Серия MX2. Работното налягане на MX-PRO се контролира прецизно от електрически управляващ сигнал, а стабилното и точно поддържане на налягането е гарантирано от вътрешна обратна връзка.

Висок дебит на изпускане
Устойчив дизайн
Компактност
Висока прецизност
Модулност
Широко приложение
Ниска консумация

Camozzi
Continuous Innovation

A Camozzi Group Company
www.camozzi.com

ЛД ООД
компоненти за автоматизация
1592 София
бул. Асен Йорданов 5
e-mail: info@ld-gmbh.com
телефон: 02 931 97 30
www.ld-gmbh.com

МТП Пловдив Палата 11, Щанд 11А1
24 – 29.09.2018 г.


Top