РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДGAS INJECTION TECHNOLOGY

Технологията за шприцване на детайли с подаване на газ под налягане (GIТ) е решение на много от проблемите при производството на пластмасови детайли. BAUER Kompressoren предлага на клиентите си своя дългогодишен опит при производство на компресори и пречистване на газове, специално разработен софтуер за управление на процеса, както и проектираната според конкретния случай цялостна инсталация за високо налягане. Всичко от един доставчик.

1. Източник на азот: бутилки под налягане, генератор на азот, съд с течен азот
2. Компресор и подходящо оразмерен ресивер за високо налягане
3. Линия за транспорт на азот под високо налягане
4. Панел за управление подаването на азот
5. Инжектори за запълване с азот на кухините в детайла
6. Вентил за предотвратяване попадането на замърсявания в пропоционалния клапан
7. Модул за продухване, който осигурява по-бързо охлаждане и скъсяване на цикъла
8. Система за измерване консумацията на азот


ЛД ООД
компоненти за автоматизация

1592 София, бул. Асен Йорданов 5
e-mail: info@ld-gmbh.com
телефон: 02 931 97 30
www.ld-gmbh.com


Top