РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2020 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2020 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДСерия CGSY – Радиални хващачи
ЪГЪЛ НА ОТВАРЯНЕ 180°

Ефективен захват в ограничени пространства

Серия CGSY са проектирани за продължителна и устойчива работа, дори и във високо производителни машини. Ъгълът на отваряне от 180° осигурява широко поле на действие, като същевременно оптимизира контрола на движението. Затова хващачите са особено подходящи за издувни и пълначни инсталации в хранителната или химическата промишленост. Конструкцията и използваните материали гарантират прецизна работа в тежки условия на запрашеност или водни пари, както и за приложения с често измиване.

ПРЕДИМСТВА:
Висока скорост на отваряне и затваряне
Гoляма сила на захващане
Прецизност и повторяемост
Надеждност
Защита от замърсяване

СЕКТОРИ
Бутилиране
Храни и напитки
Пластмаси и гума
Монтажни дейности


ЛД ООД
1592 София
бул. Асен Йорданов 5
телефон: 02 931 97 30
camozzi@ld-gmbh.com
www.ld-gmbh.com


Top