РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДСерия PRE
Регулатор на налягане
Диагностика и превенция за Индустрия 4.0

Новите предели на Camozzi Automation.
Регулаторът на налягане за интелигентно производство.

Новата технология COILVISION на Camozzi, интегрирана в Серия PRE, следи и оптимизира в реално време натоварването на бобините за да предвиди възможна неизправност. Данните се предават безжично към облачно базирана услуга, където се обобщават и анализират за да се отчете ефективността на регулатора, a резултатите прегледно се визуализират. Всичко е под контрол. Превантивно.

Предимства
• Интегрирана превантивна диагностика
• Приложим за кислород
• Индивидуална настройка на работните параметри
• Гъвкавост при конфигуриране

Характеристики
• Два размера: 1100 l/min, 3500 l/min
• IO-Link версия

 

ЛД ООД
Компоненти за автоматизация
1592 София
бул. Асен Йорданов 5
e-mail: info@ld-gmbh.com
Т: 02 931 97 30
www.ld-gmbg.com


Top