РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДТехнологии за прахообразни материали – удобни, ефективни, универсални KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG е машиностроително предприятие с традиции от 1908г., специализирано в производството на машини и линии за пресоване на прахообразни материали, както и на съоръжения за съхраняване на гранулата, системи за пълнене, устройства за почистване, устройства за подготовка на материала, технологии за измерване и дозиране, адаптери, инструменти. СЕРИЯ К - механични преси с усилие 50-500 kN Автоматични преси със стабилна конструкция с ексцентриково горно задвижване и интегрирана автоматична система за контрол на качеството; Възможност за вграждане на различни адаптерни системи; Настройка на пресоването по височина и плътност; Абсолютна синхронизация между хода на щосела и матрицата; Специфични технологии за пълнене съобразени с характеристиките на продукта и автоматична корекция; Лесни за работа и техническа поддръжка. СЕРИЯ S и СЕРИЯ KНА/с адаптер за пресоване в няколко равнини/ - хидравлични преси с CNC-управление и усилие 50-12 000 kN, Устойчива четиколонна конструкция с предварително натегната рама; CNC-програмируеми поансони до 10 за СЕРИЯ S и до 12 за СЕРИЯ KНА; Технологии на пресоване съобразени със спецификите на продукта; С адаптер за пресоване в няколко равнини KOMAGE MEGA +, алтернативно без адаптер; Висока точност на позициониране и повторяемост (+/-0.01 mm); Без необходимост от допълнителна механична обработка на получения детайл; CNC - регулиране усилието и скоростите на пресоване по всички оси заедно и по отделно; Постигане на енергийна ефективност чрез хидравлично управление на мощността; СЕРИЯ S-XT - високо точни хидравлични бързодействащи преси усилие на пресоване 50-500 kN Устойчива четиколонна конструкция с предварително натегната рама; Стабилно водене на горния,долния и централния поансон; Работи без адаптери - използват се устройства за бързо затягане на инструментите (например, Erowa, System 3R); Устройства за бърза смяна плочите на матриците; KOMAGE модулна система за пълнене; В режим реално време Pick+Place+Stack; Автоматично претегляне на готовия детайл за корекция на предварително зададените параметри на пресоване по време на производствения процес; Висока точност на повтаряемост на ходовете (+/-0.004 mm); Висока точност на позициониране (+/-0.0025 mm); Специални разработки за волфрамов карбид и за дентална керамика. СЕРИЯ КМА - бързодействащи високо точни автоматични хибридни преси(до 70 хода в мината) с CNC-управление и усилие 200-2 500 kN Двукривошипно горно задвижване на щосела и серво-хидравлично задвижване на матрицата; Компактни решения с херметично защитена от прах конструкция; Без механични настройки;Генератор на програми KOMPART; Технологии със сменяеми адаптери; Автоматична корекция на пълненето; Пресоване по височина и плътност; Висока енергийна ефективност и рентабилност. СЕРИЯ KFMA - хибридни преси с CNC-управление и усилие 200-2 500 kN Механично-хидравлични високо производителни преси; Двукривошипно задвижение на щосела; Избор на програми и настройки за всички оси и инструменти; До 12 хода/мин. с CNC управление на осите; Минимален допуск на произвежданите детайли; Без необходимост от допълнителна механична обработка; Технологии на пълнене и пресоване съобразени със спецификите на продукта; Използване на адаптер: KOMAGE MEGA; Устойчива четиколонна конструкция с предварително натегната рама; Висока точност на позициониране (+/-0.01 mm); Висока точност на повторяемост (+/-0.001 mm); Автоматична корекция на пълненето; Снемане и подреждане до 23 хода в минута; Подреждане на плочи синтероване; Почистване и обрязване на детайлите; Почистване на инструментите; Измерване и претегляне на пресованите детайли; Различни системи за снемане на пресованите детайли - захващане, засмукване, завъртане и др.; Индивидуални решения за пресоване и траспортиране; Могат да се комбинират в технологични линии с други машини и технологии на пресоване; 24-часов сервиз 24-часово обслужване на клиентите 24-часова телефонна техническа поддръжка; Резервни части на склад; Техническа поддръжка; Ремонт; Обучение Основен ремонт Проверка и тестване на машините; Модернизация на механични, хидравлични и хибридни системи за пресоване; Повишаване на производителността на машините; Обновяване и модернизация на системите за контрол и управление в съответствие с най-новите тенденции; www.komage.de

Top