РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, декември 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2013 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДРотационни съединения за приложение в различни области на индустрията, независимо дали вода, пара, масло или охлаждаща течност трябва да се подават към въртящи се машинни части като ролки, валове, шнекове или шпиндели. Широка гама модели за флуиди с различен вискозитет, температура и налягане. • Високо качество и надеждност - Deublin се приема за индустриален стандарт • Върхови технологии в областта, редица специални изпълнения • Повече от 60-години опит, технически консултации и обучение • Възможност за сервиз, ремонт и поддръжка, доставка на резервни части ЛД ООД, тел: 02/931 97 30 www.ld-gmbh.com

Top