РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛД , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

РЕГИСТРАТОРИ НА ДАННИ
• Мобилни регистратори
• Детектори за утчеки

СЕНЗОРИ
Сензори:
• за точка на оросяване
• за дебит/консумация
• за налягане
• за съдържание на масло
• за температура

ЛД ООД
тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com

www.omega-air.si


Top