РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2017 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2017 > ЛДЛД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДРотационни съединения за подаване на течности при металорежещи машни от DEUBLIN - Германия

www.deublin.com

Охлаждащo-смазочни течности

Металорежещите машини с CNC често работят с високи обороти,

охлаждането и смазването в тези режими е най-удачно чрез

подаване през шпиндела към инструмента

Серия 2620
двуканални за охлаждащо-смазочни течности

Серия 1116
за охлаждащо-смазочни течности, DN10

Серия 1101
за охлаждащо-смазочни течности, DN8

Серия 1109 и 902,
POP-OFF /патентована система/
за охлаждащо-смазочни течности, допустим "празен" ход, DN8 и DN10

ЛД ООД
София 1592, бул. “Асен Йорданов” 5
тел.: 02/ 931 97 30
www.ld-gmbh.com


Top