РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ЛДМ БългарияЛДМ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛДМ БългарияАрматура за класическата и ядрената енергетика Шибри, вентили, вентили КИП, клапи, сферични кранове, специална арматура Шибри S43 - PN 63 - 400; DN 65 - 500 Работна температура: до 600 оС Вентили запорни и регулиращи V46.2/V40.2 PN 63 - 400; DN 10 - 50 Работна температура: до 600 оС Корпус: кован Присъединяване: фланцево, на заварка Работен флуид: вода, водна пара, газове и др. флуиди използвани в енергетиката и химическата промишленост. Управление: ръчно и с ел. задвижване, нормално и взривобезопасно изпълнение, директива АТЕХ94/9/ЕО. ЛДМ България, 1784 София, жк. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57 Тел./факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766 e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com

Top