Lean Road Show 2018 събра над 100 души от 80 компании в София, Пловдив и Варна

МашиниФирмени публикации • 10.10.2018

Lean Road Show 2018 събра над 100 души от 80 компании в София, Пловдив и Варна

 

На 2, 3 и 4 октомври се проведе LEAN Road Show 2018. За пореден път инициатор на инициативата беше фирма Next Consult, която тази година отбелязва своя петгодишен юбилей като партньор на методологията 20 keys® („20 ключа“) и Института по внедряване на LEAN практики PPORF Development Institute Inc.

По повод на годишнината от официалното партньорство, Next Consult организира полудневни семинари-обучения на тема LEAN в градовете София, Пловдив и Варна. В събитията взеха участие над 100 души от 80 компании в сферата на строителството, автоматизацията, транспорта, електрониката и други.

 

По време на обученията бяха представени основните елементи от управленската система 20 keys®, чийто представител е Next Consult. Те бяха представени от г-н Тошко Петков, Партньор Бизнес консултиране в Next Consult, с над 200 консултантски проекта в областта на LEAN трансформацията зад гърба си.
Той запозна компаниите стъпка по стъпка с етапите на внедряване на отделните ключове в системата на 20 keys®, както и с критериите и методите за измерване на ефективността и ползите за организацията от въвеждането на тези подобрения.

 

Във втората част от събитията думата взеха клиентите на Next Consult. Техните истории предизвикаха голям интерес и повдигнаха множество дискусии сред присъстващите.

В София гост на събитието беше г-жа Катя Микова, Маркетинг мениджър на Ролпласт ООД и фасилитатор на проекта по внедряване на 20 keys® в компанията. Г-жа Микова разказа как с помощта на LEAN в компанията са подобрили важни аспекти от организационните процеси като намаляване на текучеството на персонала, повишаване качеството на продукцията, увеличаване капацитета на производството и др.

„С около 20 - 30% се увеличи капацитетът на произвежданата продукция за сметка на работното време. Преди обемът на една продукция отнемаше около 12 часа работа. Само с тези няколко ключа, по които работихме, това време се съкрати до 7-8 часа на ден“, каза още тя.

 

Всичко това доведе до повишаване на мотивацията на персонала. Намали се текучеството, защото работното време стана много по-нормално, а увеличението на капацитета не дойде с увеличение на персонала”, сподели още г-жа Катя Микова.

Друго предимство на въвеждането на методологията 20 keys®, което посочи г-жа Микова, е редуцирането на времето за престой, поради разваляне на машините и прекъсване на работата. Подобрението е станало факт с въвеждането на ключ 1, който отговаря за подредбата и организацията на работното място, в т.ч. проверката на изправността на машините.

 

От своя страна „Рационализирането на процесите“ по ключ 2 е довело до съкращаване на времето за доставки, както вътрешни, така и външни. Отново във връзка с ключ 2 и с помощта на Next Consult е направен анализ на т.нар. „мъртъв склад“ и заедно са приложени мерки за намаляване на наличностите на склад, с което компанията е освободила голям паричен ресурс, който е инвестирала в нови машини и съоръжения.

 

Друго интересно участие беше това на г-н Николай Бояджиев, главен финансов и оперативен директор на Макском – един от лидерите в производството на велосипеди в Европа.
Ето как коментира той необходимостта от въвеждане на LEAN практики в българските компании: „Ползите са ясни. Смятам, че отлагането за вземането на подобно решение само ще попречи на който и да било бизнес. Подобни практики са наложителни в България.“

Доверихме се на Next Consult, защото те са хора от практиката и в същото време са българи, и не е без значение, когато внедряваме продукт, който се предлага в 35 държави да се съобразяваме и с нашата народопсихология и манталитет“, каза още г-н Бояджиев.

 


На събитията бяха представени и други полезни практики на клиенти на Next Consult като Kalinel – водещ производител на текстил за дома, Kamax – лидер в производството на щори и сенници и др.

С тези обучения Next Consult се надява да помогне на българските компании да разберат важността на някои базисни елементи за разгръщане на техния бизнес като по-високо качество, повече бързина при доставките и по-ниска себестойност на продукцията.

 

Прочетете повече за методологията 20 ключа ТУК.

 

  


   

  

Некст Консулт ООД
София 1407, бул. „Джеймс Баучър“ 76А, eт. 3
Телефон: +359 2 865 8436
E-mail: sales@next-consult.com

www.next-consult.com

 

 

Top