LED осветители на АТРА-96 ООД гр. Пловдив за осветление в промишлени сгради

ОсветлениеФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 1/2016 • 01.03.2016

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2009-2014 в рамките на програмна област 21 - „Иновации в зелената индустрия"

Произвежданите от АТРА-96 ООД LED осветители за промишлени сгради имат редица предимства спрямо използваните досега традиционни осветители с луминесцентни и метал-халогенни лампи. Конструктивно LED осветителите на АТРА са оформени с интегрирани в корпуса светодиоди, което допринася за оптималното топлопредаване и охлаждане на светодиодите, а оттам и увеличаване на техния експлоатационен ресурс до 40 000 часа.

Допълнително доброто охлаждане спомага за увеличаване на температурата на околната среда до 50 °С. Друга характерна особеност на нашите конструкции е захранващият блок. Нашето решение е захранването да бъде с минимален брой електронни елементи, голяма част от които са пасивни елементи с широк температурен диапазон на работа. Това води до увеличаване на надеждността и експлоатационния срок.

Икономията от електроенергия при замяна на съществуващите луминесцентни и метал-халогенни лампи с LED осветители на АТРА е от 2.2 пъти при лампите с мощност 120 W до 4 пъти при лампите с мощност 20 W. Допълнително, замяната на традиционните лампи с LED осветители води до намаляване на CO2 емисии от 2 пъти до 2.5 пъти спрямо тези при използване на старите видове светлоизточници.

Всички LED осветители на АТРА са със светодиоди на SAMSUNG c цветна температура 4000К и индекс на цвето-предаване CRI над 80, което е препоръчително за осветление на индустриални обекти.


Видове LED лампи на АТРА-96 ООД за промишлени сгради:

•Лампа LED камбана стационарна 100 W и 120 W.
•Лампа LED камбана насочваща 4х20 W и 6х20 W.
•Индустриална LED лампа за таван 20 W.
•Индустриален линеен LED осветител 40 W.

Основните технически параметри на индустриалните осветители на АТРА са дадени в таблицата.

Лампа LED камбана стационарна - предназначена да замести старите осветители тип Камбана; изработена с масивен алуминиев корпус с интегрирани в него платка LED и захранващ блок. Има няколко варианта на закрепване, позволяващо използването им в различни обекти. Области на приложение: промишлени халета, хипермаркети, изложбени зали и др.

Лампа камбана се произвежда в два варианта по мощност 100 W и 120 W, като габаритните размери са едни и същи. По отношение на начина на закрепване има три вида изпълнение: чрез въже, чрез монтажна планка или чрез монтажна скоба.


 

         

 

Пловдив, бул. В. Левски 242
тел.: 032 954 139; 032 956 137
e-mail: atra_pd@mail.bg; www.atra-bg.com


Вижте още от Осветление


Top