LED осветление за химическата промишленост – част I

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

LED осветление за химическата промишленост – част I
LED осветление за химическата промишленост – част I

Oбектите в химическата индустрия изискват специално осветление, подходящо за експлоатация в потенциално корозивни или експлозивни среди, както и при екстремни температурни условия.

В химическите съоръжения, в които се борави с леснозапалими вещества, експлозивни газове и други нестабилни химични субстанции, от критично значение е осигуряването на безопасността на сградните инсталации, включително на осветителните. Те трябва да са взривозащитени, влаго- и корозионноустойчиви и да разполагат с допълнителни специфични качества като висока механична издръжливост, пожаробезопасност, дълъг експлоатационен цикъл и др.

В допълнение, към химическата промишленост, подобно на всички останали енергийно интензивни индустрии, се отправят все по-строги изисквания за намаляване на консумацията на електроенергия, елиминиране на излишните загуби и повишаване на енергийната ефективност с цел намаляване на оперативните разходи и въглеродния отпечатък на производствата.

 

Така подобряването на сигурността и нуждата от разходно ефективни решения се явяват предпоставка за инициирането на проекти по ретрофит на амортизираните осветителни системи и тела с влошена безопасност със съвременни светодиодни осветители.

 

Предимства на LED осветлението
Благодарение на множеството си доказани в практиката предимства, LED осветлението все по-често се използва за осветяване на индустриални обекти в редица отрасли. Допълнителен фактор, ускоряващ внедряването на светодиодните технологии в промишленото осветление, е постоянно намаляващата цена на осветителните модули и компоненти. Повишеното им търсене в индустрията през последните години доведе и до редица нови разработки по отношение на дизайна и производствените технологии.

С голяма популярност се ползват LED осветителите в химическата промишленост поради тяхната висока ефективност и подобрена безопасност. Така в дългосрочен план ползите от експлоатацията многократно надхвърлят разходите за закупуването и инсталирането им.
LED осветлението е достигнало фаза в развитието си, в която предлага необходимата за тази специфична индустрия комбинация от разходна, енергийна ефективност и безопасност.

Светодиодните индустриални осветители на пазара днес са с много по-висока светлинна мощност на по-ниска цена, с по-голям избор от цветни температури, по-голямо разнообразие от модели, корпуси и монтажни технологии. Новите разработки в областта на оптиката, полупроводниковите технологии и материалите за изработка на светодиодни осветители допълнително спомагат за все по-масовото разпространение на тези решения в индустрията.

Сред основните предимства на LED осветлението са неговата дълговечност, устойчивост на различни влияния на средата, надеждност дори при екстремни условия, почти нулево негативно въздействие върху околната среда и намалена нужда от поддръжка.

В допълнение, сериите индустриални LED осветители, достъпни на пазара, се отличават с висока устойчивост на влага, прах, корозия, високи или ниски температури, пожаро- или взривоопасна атмосфера и др. Така тази технология се превръща в предпочитан избор за химически съоръжения с опасни среди, където масово използваните доскоро метал-халогенни осветителни тела и живачни лампи и баласти се оказват крайно неефективни.

 

Ефективност на индустриалните LED системи за химически съоръжения
Чрез преоборудване на химическите заводи с LED промишлени осветителни тела като директен заместител на съществуващото осветление могат да бъдат постигнати високи нива на безопасност и икономии на енергия. Новото поколение светодиодни осветители за индустриални съоръжения позволява не само ръчно, но и отдалечено, както и централизирано управление и дори димиране на индивидуални осветителни тела в зависимост от потребностите.

Тези потребности могат да бъдат прецизно контролирани посредством сензори за движение и присъствие в отделните помещения и зони на сградата, като така се избягват ненужни разходи за енергия и излишно осветяване на неизползвани зони. С цел повишаване на енергийната ефективност на светодиодните осветители в съоръженията е препоръчително да се инсталират и сензори за дневна светлина.

При по-големите и комплексни индустриални обекти сензорните и осветителните решения могат да се комбинират в безжично свързана интелигентна система с автоматично софтуерно управление, което предоставя опции за мониторинг на статуса, потреблението и поведението на всяко отделно осветително тяло.

В допълнение към по-високата ефективност на светодиодната технология в сравнение с конвенционалното (метал-халогенно, луминесцентно и др.) осветление, тези възможности значително повишават рентабилността на проектите по ретрофит на осветителните системи и се изразяват в намалена консумация на електроенергия и директни спестявания от оперативни разходи. Така със сравнително ниски първоначални вложения могат да бъдат реализирани значителни икономии и ползи в дългосрочен план, както и по-висока гъвкавост на осветителните приложения.

 

Ползи от светодиодното осветление в химическата промишленост
Инсталацията на LED осветление в химическата промишленост носи множество директни и индиректни ползи за собствениците, мениджърите и персонала благодарение на подобрените характеристики на светодиодните осветители в сравнение с конвенционалните. LED телата не просто използват по-малко електроенергия от традиционните си аналози, но и осигуряват по-висок светлинен поток за единица електрическа мощност (измерван в лумени на ват).

Жизненият цикъл на светодиодите достига 50 хил. часа, което в пъти превъзхожда експлоатационните възможности на луминесцентните и метал-халогенните лампи и спомага за много по-рядка нужда от подмяна. В допълнение, LED осветлението не изисква почти никаква поддръжка, което в химически съоръжения с комплексен интериор (различни обособени зони, много оборудване и високи тавани) представлява огромно облекчение за фасилити мениджърите.

Сред най-значимите ползи от светодиодните осветители в химическата индустрия е намаленото термично въздействие на технологията. Промишлените LED тела не генерират почти никаква топлина, дори при изключително дълга и непрекъсната експлоатация за продължителни периоди от време. Това намалява нуждата от интензивно кондициониране на въздуха и свързаните с него допълнителни разходи. Това предимство на светодиодите играе огромна роля и за тяхната повишена безопасност в зони, в които се работи с лесно възпламеними химически субстанции.

Четете продължението на темата тук .


Вижте още от Осветление


Ключови думи: LED осветление, химическа промишленост, светодиодни осветители, взривозащитено осветлениеTop