LED осветление за химическата промишленост – част II

Начало > Осветление > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8/2015 > 21.11.2015

LED осветление за химическата промишленост – част II | Инженеринг ревю, снимка 1
LED осветление за химическата промишленост – част II

В настоящия брой на сп. Инженеринг ревю продължаваме темата от бр. 7/2015 на изданието, в която разглеждахме някои от предимствата на светодиодното осветление в обекти от химическата индустрия.

Изисквания към осветлението в химическата индустрия
Инсталирането на безопасни осветителни системи е задължително в предприятията от химическата промишленост, в които са налице определени пожаротехнически условия, както и помещения, сгради, открити съоръжения или части от тях, в които в зависимост от технологичния процес в околната среда може да се образуват експлозивни смеси от горими газове, пари, прахове или аерозоли. Тези зони се характеризират с повишена пожарна и експлозивна опасност и осветлението, което се използва, е необходимо да разполага с висока степен на пожаро- и взривозащита, усилени корпуси и конструкция и искробезопасна електрическа верига.

Обикновено в такива съоръжения не се разрешава използването на натриеви и живачни лампи. Постепенно от употреба в такива зони излизат и газоразрядните лампи с високо налягане (HID) лампи, както и флуоресцентните осветители, поради по-слабите им показатели по отношение на безопасността в сравнение със светодиодното осветление. Типично такива обекти се класифицират като обекти с повишен риск за персонала и оборудването, тъй като дейността им включва производство или работа с избухливи газове или флуиди и леснозапалими материали. Средата в тези обекти обикновено се характеризира и с висока влажност и екстремни температури.

Традиционно химическите съоръжения са локализирани в отдалечени зони и това допълнително налага нуждата от осветители, които са с дълъг експлоатационен цикъл и не се нуждаят от специализирана поддръжка. Характерът на извършваните в тях технологични процеси предполага наличието на надеждно и непрекъснато осветление, като евентуални аварии или прекъсвания на осветителната система биха могли да застрашат здравето и живота на служителите и безопасността на оборудването. Използваните осветители е необходимо да бъдат и устойчиви на шок и вибрации съобразно провежданите в съоръжението процесни операции. Така LED осветителите, които разполагат с всички описани дотук технически характеристики, се оказват сред най-ефективните и безопасни решения за пожаро- и експлозивоопасни зони в химически обекти.

Подобрена безопасност
LED осветлението, за разлика от голяма част от масово използваните доскоро осветителни технологии в индустрията, е искробезопасно. То не се нуждае от баласти и други запалителни устройства. Почти нулевото генериране на топлина от светодиодите допълнително повишава тяхната безопасност. Намалената потребност от поддръжка елиминира нуждата от често излагане на осветителните техници на опасното въздействие на средата в химическите съоръжения. Възможностите за отдалечен и централизиран интелигентен контрол на осветлението позволява ефективно и сигурно управление на осветителните системи в зони с повишена химическа опасност без нужда от физическо присъствие на служители в тях. Безжичните контролни и осветителни решения намаляват нуждата от окабеляване и пусково-регулираща апаратура в опасните химически среди, които са традиционен източник на пожарен (и в случая – експлозивен) риск. Възможностите за мониторинг на всеки отделен осветител посредством сензори спомагат за много по-лесно и бързо локализиране на потенциални и настъпили проблеми, допълнително повишавайки безопасността.
Съчетавайки всички тези ползи, LED осветлението се превръща в практична, разходно ефективна и рентабилна инвестиция, която повишава сигурността в химическите обекти и позволява усъвършенствани контролни възможности.

Подобрения в технологията и материалите, специфики в дизайна
LED осветлението може да бъде използвано в химически среди с агресивни условия, в които останалите осветителни технологии са неприложими поради една или друга причина. Светодиодите са в състояние да достигнат 100% от светлинния си поток веднага след включване, могат да бъдат изключвани и включвани отново без нужда от време да загреят и да бъдат безпроблемно експлоатирани при температури до -40 °C. Благодарение на подобренията в LED технологията за индустриални приложения светодиодните осветители не излъчват вредна ултравиолетова или инфрачервена радиация.
За разлика от луминесцентните лампи например, които се нуждаят от рефлектори за насочване на светлината, намаляващи тяхната ефективност и светлинен поток, LED осветителите са насочен светлоизточник, при който насочването се извършва посредством оптика и лещи и така ефективността им се запазва. Те се предлагат в уплътнени корпуси, които ги защитават от навлизане на влага, газове и прах и елиминират нуждата от подмяна за много дълги периоди от време.

За да улеснят допълнително тяхната експлоатация в агресивни среди, проектантите на LED тела ги правят все по-леки и устойчиви на химически въздействия, като залагат на различни високотехнологични материали с различни степени на устойчивост на UV лъчи и вибрации, химикали и др. Корпусите на съвременните LED лампи се изработват от поликарбонат, алуминий, неръждаема стомана и др. С цел повишена корозионна защита върху тях често се полагат и различни покрития.

Особено важна роля за безопасността на осветлението в химически съоръжения играе дизайнът на осветителното тяло. Той не трябва да предполага задържането на прах и замърсявания по повърхността на осветителите, които да доведат до прегряване на тялото и повишен пожарен риск. Някои съвременни LED лампи се произвеждат със специални отвори (прорези) в корпуса, през които прахта да пада. Светодиодните осветители, проектирани за експлоатация в зони с повишена опасност в химическата индустрия, трябва да отговарят на съответните стандарти за безопасност и степен на защита.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: LED осветление, химическа промишленост, светодиодни осветители, взривозащитено осветлениеTop