Леене под налягане с термопласти

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2023 > 27.09.2023

  • Висококачествени продукти, произведени с голяма точност, бързо и в големи количества – леенето под налягане с термопласти определено е един от най-широко прилаганите производствени методи

  • Термопластичните материали предлагат широка гама от механични свойства, включително гъвкавост, устойчивост на удар, коравина и якост на опън

  • При избора между шприцване с термопластични или термореактивни материали е важно да се отчетат различните производствени процеси и продължителността на циклите

 

Висококачествени продукти, произведени с голяма точност, бързо и в големи количества – леенето под налягане с термопласти определено е един от най-широко прилаганите производствени методи. Употребата на термопластични материали отбелязва ръст заради нарастващите потребности от производство на качествени пластмасови продукти в редица индустриални сектори.

Термопластите представляват полимерни смоли, които се превръщат в хомогенна течност при нагряване и се втвърдяват при охлаждане, което дава възможност за висока степен на рециклируемост. Материалите, останали от предходен цикъл на леене, се смилат и се добавят отново в шприцващата камера заедно с първични пелети. Тази добавка е ограничена до 30% от общия материал, тъй като може да доведе до влошаване на физичните свойства на пластмасата.

Леенето под налягане с термопласти има няколко подкатегории, като бързо шприцване, което е най-подходящо за прецизиране на прототипи преди да е дадена зелена светлина за производството на продукта. Друга подкатегория е производственото шприцване, което се прилага за пълни производствени цикли. Компаниите използват леенето под налягане с термопласти за редица приложения, защото методът позволява производството на всичко – от калъфи за телефони до панели на врати на автомобили, с добро ниво на точност и повърхностен финиш.

› Реклама

Процесът е стандарт за производството на пластмасови детайли. Това позволява на производителите да бъдат уверени, че предлагат качествен продукт, ако са избрали тази технология. Индустрията на леене под налягане с термопласти се е променила с годините – първоначално с чрез метода са произвеждани предимно гребени и копчета, но днес тя се използва в автомобилостроенето, производството на медицинска техника, потребителски стоки, играчки, тръби и опаковки, аерокосмическия сектор и строителството.

Леенето под налягане с термопласти е особено подходящо за големи и много големи серийни производства. Друго предимство е, че детайлите се нуждаят от много малка или никаква последваща механична обработка.

 

Леене под налягане с термопласти или с термореактивни полимери

Термопластичните и термореактивните материали демонстрират различно поведение и свойства, което се отразява в значителна степен върху процеса на леене под налягане и характеристиките на крайните продукти.

Термопластите могат да се топят и втвърдяват многократно, без да претърпяват химична реакция. Те омекват при нагряване и могат да бъдат формовани и преоформяни чрез прилагане на топлина и налягане. Това свойство дава възможност за рециклиране и повторна преработка на термопластичните детайли.

Термореактивните материали претърпяват необратими химични реакции по време на процеса на термообработка. След като се втвърдят, те не могат да бъдат преоформяни или обработвани повторно. Термореактивните полимери демонстрират изключителна стабилност и устойчивост на топлина и химикали.

За втвърдяването на термопластите не е необходима допълнителна термообработка, защото те не претърпяват химични реакции при процеса на шприцване. Те се втвърдяват чрез охлаждане и запазват свойствата си при повторно нагряване. Термореактивните полимери се нуждаят от процес на втвърдяване, за да преминат от течно или меко в твърдо състояние. Процесът на втвърдяване включва химична реакция, която обикновено се инициира чрез топлина или добавянето на втвърдяващ агент. При това се формира триизмерна мрежеста структура, която придава на термореактивните материали постоянните им свойства и форма.

 

Термопластите имат точка на топене и те могат да бъдат стопявани и преоформяни многократно, без това да води до съществено влошаване на свойствата им. Те демонстрират широк диапазон на термични характеристики – от гъвкавост при ниски температури до устойчивост на високи температури, в зависимост от конкретния материал. Термореактивните материали имат висока термична устойчивост благодарение на омрежената си структура. След като се втвърдят веднъж, те не омекват и не се топят при излагане на топлина. Вместо това, те претърпяват топлинно разграждане преди да достигнат точка на топене.

Термопластичните материали предлагат широка гама от механични свойства, включително гъвкавост, устойчивост на удар, коравина и якост на опън. Тези специфични свойства варират в зависимост от типа и формулата на полимера. Термореактивните полимери са известни с високата си якост на опън, устойчивост на удар и коравина, което ги прави подходящи за взискателни приложения, при които са необходими издръжливи и структурно стабилни детайли.

Разбирането на разликите в поведението и свойствата на термопластичните и термореактивните материали е от ключово значение за избора на подходящ материал за определени приложения на леенето под налягане. Тези разлики се отразяват на процесните условия, конструкцията на шприцформата и характеристиките на крайните продукти.

Производственият процес и продължителността на циклите за леенето под налягане на термопластичните и термореактивните материали се различават поради специфичните им поведения и механизми на втвърдяване.

Процесът на шприцване на термопласти включва стопяването на материала в течно състояние и впръскването му във форма под високо налягане. Стопеният термопластичен материал запълва кухината на матрицата, заемайки формата й, след което се втвърдява при охлаждане. Времето на охлаждане е относително кратко, тъй като термопластите се втвърдяват бързо. За термореактивните материали процесът на шприцване включва смесване на полимера с втвърдяващ агент или катализатор. Сместа се впръсква във форма и процесът на втвърдяване започва чрез прилагането на топлина или други средства. Реакцията води до втвърдяване на материала и формиране на здрава структура. Времето на втвърдяване е по-дълго, отколкото при шприцването с термопласти заради допълнителното време за протичане на химичната реакция.

Леенето под налягане с термопласти като цяло се отличава с по-кратки цикли в сравнение с шприцването с термореактивни материали. Времето на охлаждане е основният фактор, влияещ върху продължителността на цикъла. Тъй като термопластите се втвърдяват бързо при охлаждане, общата продължителност на цикъла е по-малка, което позволява по-бързо производство. Продължителността на втвърдяване при термореактивните материали варира в зависимост от конкретния полимер и желаните свойства на крайния продукт.

При избора между шприцване с термопластични или термореактивни материали е важно да се отчетат различните производствени процеси и продължителността на циклите. Изборът се определя от специфичните изисквания на приложението, производствения обем, желаните свойства на материала и съображения, свързани с разходите.

 

Материали

На пазара се предлагат редица термопластични материали, всеки със своя уникален набор от свойства и приложения.
Акрилонитрил бутадиен стиренът (ABS) е непрозрачен термопластичен и аморфен полимер. Той е терполимер – съполимер, състоящ се от три различни мономера – акрилонитрил, бутадиен и стирен. В резултат материалът може да е гъвкав, лек и формиран в редица продукти, които използваме в ежедневието си. Предимството на ABS е, че позволява разнообразни модификации с цел подобряване на устойчивостта на удар, якостта и топлинната устойчивост. Когато формоването се извършва при висока температура, гланцът и топлинната устойчивост на продукта се подобряват. Формоването при ниска температура води до най-висока устойчивост на удар и якост.

Полиетиленът е термопластичен полимер с променлива кристална структура. Той е една от най-универсалните и популярни пластмаси и се използва в изключително широк диапазон от приложения в зависимост от специфичния тип. Полиетиленът се среща в две основни форми – с висока плътност и с ниска плътност. Той има високи нива на еластичност, якост на опън, устойчивост на удар, устойчивост на адсорбция на влага и рециклируемост. От полиетилен с висока плътност се получават детайли с по-голяма якост, по-добра твърдост и топлинна устойчивост.

Поликарбонатната пластмаса е естествено прозрачен аморфен термопластичен материал. Използва се в производството на различни продукти, изискващи устойчивост на удар и прозрачност, например бронирани плоскости. Поликарбонатът може да претърпи големи пластични деформации, без да се стигне до напукване или счупване. В резултат поликарбонатът обикновено се използва за оранжерии, лещи на очила, медицинска техника, автомобилни части и др.
Полипропиленът се използва широко за автомобилни компоненти, домакински стоки, опаковки и медицински устройства. Той предлага добър баланс от качества, включително висока химична устойчивост, коравина и топлинна стабилност.

Поливинил хлоридът е универсален термопластичен материал, използван в строителството, за електрическа изолация и автомобилни приложения. Той е известен с отличната си устойчивост на пламък, химична устойчивост и издръжливост.
Полиетилен терефталатът се използва широко в опаковъчната индустрия за бутилки за напитки и контейнери за храна. Той предлага добра якост, прозрачност и газова непропускливост.

Найлонът (полиамид) е здрав и издръжлив термопластичен материал, използван в разнообразни приложения, включително автомобилни части, електрически съединители и спортни стоки. Той предоставя отлична износоустойчивост, висока якост и ниски параметри на триене.
Полиуретанът е универсален термопласт, използван в приложения, вариращи от мебели и обувки до автомобилни компоненти и изолация. Той предлага висока гъвкавост, устойчивост на удар и химична устойчивост.

 

Приложения

Термопластите намират широка употреба в различни индустрии и приложения заради тяхната универсалност, обширен диапазон от свойства и предимства при преработка.

Тези материали се използват широко в автомобилната индустрия за интериорни и екстериорни компоненти, като табла, панели на врати, брони и седалки. Те предлагат възможности за олекотяване, гъвкавост при проектиране и подобрена горивна ефективност на превозните средства.

Термопластичните материали играят ключова роля в опаковъчната индустрия, включително при опаковането на храни, напитки и др. Те предоставят отлична непропускливост, издръжливост и разходна ефективност.

За производството на множество потребителски стоки се използват термопласти. Сред тях са домакински уреди, електронни устройства, играчки, мебели и продукти за лична хигиена. Термопластичните материали осигуряват за тези продукти гъвкавост при дизайн, естетичност и издръжливост.
В областта на медицината термопластите се използват за производството на широка гама оборудване – спринцовки, компоненти за интравенозни системи, хирургически инструменти, медицински импланти и протези. Те предоставят биологична съвместимост, възможност за стерилизация и лесна персонализация.

Термопластите се използват широко в производството на електрическо и електронно оборудване – съединители, ключове, изолация на кабели, печатни платки и корпуси. Те предлагат електрическа изолация, топлинна устойчивост и забавяне на горенето.
Все по-често термопластичните материали намират приложение в аерокосмическата индустрия за олекотени компоненти, като интериорни панели, скоби и въздуховоди. Те спомагат за намаляване на теглото, подобряване на горивната ефективност и предлагат устойчивост на тежки условия на околната среда.

В строителния сектор термопластите се използват за различни приложения, включително тръби, фитинги, покривни мемрбани, прозоречни профили и изолационни материали. Те осигуряват издръжливост, устойчивост на метеорологичните условия и топлинна изолация.
Термопластите се използват и в производството на индустриално оборудване, като вентили, помпи, лагери, уплътнения и компоненти за конвейери. Те предлагат химична устойчивост, износоустойчивост и стабилност по отношение на размерите.

Това са само няколко примера за широката гама от приложения и индустриални сектори, които използват термопласти. Универсалността, лекотата, гъвкавостта на проектиране и широката достъпност на термопластичните материали ги правят незаменими в много сектори на производствената индустрия.

 

Предимства и ползи на шприцването с термопласти

Леенето под налягане с термопласти предлага редица преимущества и ползи, което го прави предпочитан избор в производствения сектор.
Шрицването с термопласти дава възможност за производството на сложни и фини детайли с висока прецизност. Технологията позволява изработката на сложни контури, тънки стени и детайлни текстури, предлагайки на проектантите и инженерите широка гама от възможности за разработка на продукти.

Леенето под налягане е високоефективен и рентабилен процес за производството на големи серии от детайли. Възможността за създаване на множество идентични части в рамките на един-единствен производствен цикъл редуцира разходите за труд и повишава производителността. В допълнение, възможностите за автоматизация на шприцването увеличават още ефективността и намаляват производственото време.

При шприцването с термопласти има богат избор на материали с различни свойства, което позволява на производителите да заложат на най-подходящия полимер за специфичните си приложения. Тази гъвкавост дава възможност за производството на детайли с желаните механични, химични и топлинни характеристики.
Леенето под налягане предлага изключителна повторяемост и последователност при производството на детайли. Използването на прецизни форми и контролираните процесни параметри гарантират, че всяка произведена част е на практика идентична по отношение на размери, повърхностен финиш и цялостно качество. Това постоянство е от критична важност за индустрии, в които се изискват строги допуски и стриктно спазване на стандарти.

Термопластичните материали, използвани за леене под налягане, могат да притежават отлична якост и издръжливост. Те могат да издържат на променливи натоварвания, удари и различни условия на околната среда, което ги прави подходящи за широка гама от приложения.
Шприцването е силно мащабируем процес, което позволява ефективното производство на малки до големи серии продукти. Възможността за шприцване на множество детайли едновременно в рамките на един производствен цикъл помага за посрещане на нуждите на високообемните индустрии.

Термопластите, използвани за леене под налягане, са рециклируеми, което допринася за внедряването на устойчиви производствени практики. Възможността за повторна преработка и употреба на термопластичните материали редуцира отпадъците, енергопотреблението и въздействието върху околната среда, свързано с производствената дейност.

Леенето под налягане с термопласти предлага редица предимства, които правят производствения процес универсален и надежден. Гъвкавостта на проектиране, разходната ефективност, изборът на материали и възможността за производство на висококачествени детайли превръщат шприцването с термопласти в атрактивна опция за широк диапазон от индустриални сектори.


Вижте още от Машини


Ключови думи: лене под налягане, пластмаси, шприцване, шприц машини, термопласти, термореактивни материалиРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top