ЛЕМ България, Анелия Пергот: Екипът ни има ценен принос за успеха на LEM

Начало > Електроника > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 1/2018 > 16.02.2018

ЛЕМ България, Анелия Пергот: Екипът ни има ценен принос за успеха на LEM | Инженеринг ревю, снимка 1
ЛЕМ България, Анелия Пергот: Екипът ни има ценен принос за успеха на LEM

Анелия Пергот, управител на ЛЕМ България, пред сп. Инженеринг ревю

С какви предизвикателства Ви срещна постът управител на ЛЕМ България? На каква стратегия за консолидация на екипа на дружеството се доверихте?
Досега съм ръководила отдели за разработка на електронни компоненти, основно интегрални схеми. Целият ми професионален живот и висше образование преминаха в областта на микроелектрониката. Когато прекъснах дейността си като управител на IDT, по-скоро обмислях различни сфери на развитие. Но когато ме поканиха за поста в LEM се изкуших, тъй като електронните компоненти, които компанията произвежда, са на едно по-високо ниво от интегралните схеми. Има допълнителни процеси и повече взаимодействия между елементите – и механични, и топлоизолационни, и магнитни полета.

От друга страна, да преминеш от развойна дейност към такава, обхващаща и производство, е голяма отговорност и предизвикателство. Много ми помогна познанието за качество, което придобих като директор по качеството в Белгия, където се занимавах основно с продукция и тестване. В ролята ми в момента – и на директор операции, използвам много от придобитите там знания.

Другото голямо предизвикателство, разбира се, е размерът на фирмата. Допреди максимално съм управлявала 70 души, а сега – 300, от които 200 са оператори в производството. Този микс също е доста нов за мен. Последният подобен в моя професионален опит – в Белгия, беше с точно обратното съотношение. Психологията и динамиката на хората, работещи в производството, е съвсем различна. Човек трябва добре да познава мотивационните фактори, които биха карали хората да дават максимума от себе си.

Немалко предизвикателство е и промяната на местоживеенето ми – семейството ми остана във Варна. Но откакто поех поста, за момент не съм изпитала съжаление, напротив. Всеки ден отваря нови врати и нови предизвикателства пред мен. Някои трябва да се решат веднага, други да се обмислят в перспективата на развитие на процесите и организацията. Отговорността е многопластова и това изключително много ми харесва.

Каква траектория на развитие предстои да следвате оттук нататък? Какви инвестиции и промени в развойната и производствената ви дейност са заложени в бизнес плана за 2018 г.?
Разширението, което направихме – от 3000 на 5000 кв. м, е нещо много позитивно и означава, че бъдещето е тук, при нас. Продължаваме с трансферирането на линии, които са много модерни и най-новите като типове, създадени във фирмата-майка. Това продължава да бъде фокус на нашата работа. Когато трансферираме тези линии, ние поемаме отговорността и за разработването на всички т. нар. референции. Предстои да се увеличи директната работа с клиенти, както и работата по отношение на развойната ни дейност. Ще се постараем да бъдем по-предвидими в нашата продукция. Ще въведем системи, които ни позволяват да проследяваме продукта от началото до края, нещо което ни липсва в момента.

Имаме и още една нова тенденция. Нашият мениджмънт екип е предимно млад, затова и възнамеряваме да инвестираме много в развитието му – не само в областта на работата с хора. Имаме амбицията да им дадем солидна основа по отношение на финансите, изчисляване рентабилността на всяка нова инвестиция, определяне себестойността на продукта и новите подходи за оптимизацията й. Заедно с това подобряваме организацията на работа в производството, тъй като при толкова много хора е необходим нов организационен ред, който да даде шанс на всеки да се развива.

Кои са най-иновативните и специфични технологии, които разработва ЛЕМ България в момента?
Това, което заслужава приоритетно внимание, са продуктите с безжична комуникация. Те са съвършено нов продукт, който може да е като интегрална схема, а не масивни като останалите, за директен монтаж. GO серията е за SMD монтаж върху платка. Разработваме продукти и за IoT, освен това използваме нови технологии, които са свързани с цифрови интерфейси и smart-grid.
Технологично фирмата се старае да навлиза на нови пазари. Едновременно с това разширяваме присъствието си на съществуващите, където се славим с това, че обхващаме пълния интервал на токове и напрежения.

Очаква ли се разширение на производствената програма у нас с нови продуктови групи и приложения?
В България произвеждаме продукти, намиращи приложение в индустрията и железопътната инфраструктура. Това е на дневен ред и основен фокус. Произвеждаме продукти с много широк обхват за мерене на токове – от 1 А до 10 kА и повече, което е възможно с технологии, базирани на принципа на Роговски. Както старите, така и новите методи за измерване се интегрират в нашата дейност, но оставаме специализирани именно в тази област – измерване на токове с много висока точност.

Освен инженерите, които са чисто свързани с разработката на продуктите, ние сме особено заинтересовани да подобрим и процесите. Гамата инженери, които тагретираме, е доста по-широка. Сред целите ни е да подобрим съществено и логистиката – както външната, така и вътрешната.

Каква е политиката ви по отношение на доставчиците? Българското дружеството разполага ли с автономност при избора им?
Работата с нови доставчици в района продължава да бъде основен фокус и в плановете ни за настоящата година. Когато трансферираме продукт, ние стартираме със съществуващите доставчици и след това целта е колкото може по-бързо нещата да се оптимизират. Доставчикът от региона е по-интересен не само ценово, но също и по отношение на транспорта, както и на бързината на доставка. Всичко това ни позволява да подобрим скоростта на изработка за крайния клиент и да сме по-гъвкави. Имаме голяма самостоятелност в тази посока. Екипът, работещ в това направление, е на много високо ниво и е изключително ценен за другите фабрики от групата.

Как бихте оценили страната ни на фона на останалите държави в корпоративната мрежа на LEM по отношение инвестиционния климат и развитието на високите технологии?
В момента произвеждаме 15% от общата продукция на фирмата, а сега започваме да разработваме и един нов продукт. Т. е. ние формираме един доста голям дял (втори по големина след Китай) от производството на фирмата. Тук е редно да се броят и индустриалните инженери, инженерите по качеството, планиране, логистика. Една немаловажна функция на нашата фирма е закупуването и локализирането на доставчици на нови материали. Целта е тези доставчици да са или в България, или максимално близо до страната.

Нашият екип играе изключително важна роля за намаляване себестойността на продукта като цяло. От съществено значение е отличното познаване на английски от страна на моите колеги, опита в закупуването и знанието в областта на логистиката, както и тяхното образование – това особено много се цени. Важни са и идеите за подобрение, които нашите инженери дават по отношение на системите. Ние трансферираме линии както от Женева, така и от Япония, създадени отдавна – някои преди близо 20 години. Всички нови начини за мерене, следене на данни от производството, оптимизация и автоматизация –трябва задължително да ги внедряваме.

Какъв е специфичният принос на екипа ви за глобалния успех на LEM днес?
Изключително важно е, че екипът ни от индустриални инженери е иновативен и креативен. Вече имаме дефиниран нашия първи кобот. Тази разработка показва, че екипът е способен да създава изцяло нови продукти. Имаме да наваксваме със сигурност при познанието в областта на магнетизма и механиката, където някои от нашите колеги от Женева имат дългогодишен опит. В тази сфера познанието не се гради само на формули и софтуер, а и на база опит. Приемайки знанието на колегите ни, трябва да продължим да изграждаме и да използваме по-нови и модерни системи, така че да сме по-ефективни.

На какво разчитате в процеса на привличане на качествени инженерни кадри?
По време на работата си в предходните две предприятия в областта на микроелектрониката винаги съм се чудила защо колегите споделят, че имат проблеми с кадрите. На фона на 200 работници, 30 или 40 инженери не са чак толкова много. Важно е как се позиционира фирмата на пазара, какво име си създава и как точно е позната в инженерните среди. В това отношение сме много щастливи, защото продуктите на LEM от десетилетия са познати на българските инженери, университетите работят с продукти на LEM. Репутацията, свързана с много висока точност, прецизност и качество на продукта, привлича инженерните кадри към нашата фирма.

По отношение на нивото на кадрите – нашият продукт е изключително специфичен. Крайният резултат е съчетание на електроника, магнетизъм и механика. Да ги комбинираш по такъв начин, че да достигнеш крайното поведение на продукта, не е лесна работа. Но предимството на нашите инженери е, че са млади, запознати са с най-новите уреди и софтуер за оптимизация и симулация. Прилагайки тези нови методи, те понякога са по-бързи и от своите колеги в Швейцария.

Какво ви предстои оттук нататък?
Ние сме само от 4 години на българския пазар. Откакто постъпих като управител, полагам неимоверни усилия да подобряваме името на фирмата в България. Преминахме през един близо 7-месечен период на реконструкция, през известен хаос, свързан с преместване, разширяване и т. н. Планираме да сме по-агресивни на българския пазар, за да се позиционираме и профилираме като добър работодател.
Освен това работим по няколко нови проекта – като например създаването на кобота, който споменах, съвместно с други фирми в България. Там използваме помощта на ТУ, ще започнем и участие в кампаниите за кариерно развитие.

Удивена съм от доброто ниво на състава, който заварих. За разлика от другите фирми, където сама си подбирах кадрите, тук започнах да работя със заварен екип. Той обаче ме изненада приятно и ме кара да съм амбициозна в плановете си за нови разработки, за постигането на нови, по-високи резултати.


Вижте още от Електроника


Ключови думи: ЛЕМ България, LEM, електронни компоненти, измерване на токове, smart-grid, IoT, коботи

Top