ЛЕМ България, Борян Борисов: България заема важно място в стратегията за развитие на LEM

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2013

Борян Борисов, генерален мениджър на ЛЕМ България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Борисов, в края на октомври 2013 г. стартира производството в първия завод на швейцарската компания LEM в България. Каква е неговата специализация?
LEM е световен лидер на пазара в предоставянето на иновативни и висококачествени решения за измерване на електрически параметри. Преобразувателите на ток и напрежение се използват в широк спектър от промишлени и автомобилни пазари. Всъщност в ежедневието си срещаме навсякъде сензори на LEM, но за нас те остават невидими.

Сензорите на LEM са вградени в почти всички модерни битови уреди, в асансьори, във влакове, автомобили, а така също и в системите за производство на зелена енергия. Това е и специализацията на българския завод - производство на широка гама LEM сензори.

От какво бе продиктувано решението за тази инвестиция? С какво България спечели вниманието на световен производител като LEM?
Решението на LEM да инвестира в България не е случайно. Сред основните преимущества е това, че в последните няколко години страната е сочена като една от най-финансово стабилните страни в Европейския съюз. Това се дължи и на факта, че в България съществува валутен борд и левът е обвързан към еврото. Това води до по-малка зависимост от валутните колебания и риск за бизнеса.

Освен това България е страна с традиции в подобен или сходен род производство. Това е предимство при осигуряване на технически кадри с висока инженерна култура, които ще са в състояние да предлагат нови идеи и подобрение, свързани с бъдещето на компанията.
Не на последно място, разходите за производство в България са несравними с тези в Западна Европа или Япония, което води до повишаване на конкурентоспособността.

Къде се намира новата производствена база и какъв e нейният капацитет?
Новата производствена база се намира в София, кв. Илиянци. Заводът на LEM разполага с близо 5000 кв. м производствена площ, с изградена инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания за едно модерно електронно производство. Към момента в ЛЕМ България работят близо 50 души, като в следващите няколко години броят им ще достигне 400.

Какви съвременни технологии и оборудване са внедрени в производството и от кои доставчици?
Все още сме в началото и към момента разполагаме с първите производствени мощности, трансферирани от Швейцария. Машините и оборудването са на много високо технологично ниво, част са напълно автоматични, част полуавтоматични, като и двата вида осигуряват процес под контрол. Относно доставчиците - естествено продължаваме с настоящите, които са извън България, но в паралел работим по оценка и валидация на местни такива.

Какъв е планираният пазарен обхват за продукцията на новия завод?
Както вече казах, LEM е световен лидер в областта, като разполага с производствени бази в Швейцария, Япония, Китай, вече и в България. В същото време има изградена търговска мрежа и офиси по цял свят. Това означава, че произвеждаме и изнасяме LEM сензори по цял свят.

Какво е мястото на тази инвестиция в цялостната политика на LEM? Какви са намеренията ви за развитие на местния пазар?
ЛEM България е най-новият завод на LEM групата, който ще бъде развит до пълния си капацитет в сравнително кратки срокове - няколко години. Това означава, че ЛЕМ България заема важно място както в настоящата, така и в бъдещата стратегия на LEM. Постепенно ЛЕМ България ще се превърне в база за бъдещото разширение на LEM както на европейските, така и на световни пазари. Това, заедно с добрия технически потенциал, обуславя ЛЕМ България като ключов фактор в бъдещето на LEM.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top