РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LEM International, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM InternationalТочното
решение

HLSR
Точното решение за вашия проект:
ц е н о в о е ф е к т и в е н т о к о в
преобразувател, който превъзхожда
базираните на шунтове решения по
в с ич к и п а ра м ет р и. Ко мп а к т н и я т
корпус на HLSR заема само 387 mm2,
което е по-малка площ върху платката
в сравнение с множество шунтови
решения. Големите разстояния на
междина/утечка осигуряват безопасна
работа, а добрите характеристики
гарантират точност на измерване
в широк температурен диапазон от
- 4 0 ° C д о +10 5 ° C . L E M H L S R
е компактен прибор, който опростява
реализацията на вашия проект.

Серия HLSR на LEM:
• Токови преобразуватели без обратна
връзка в ASIC изпълнение с отлични
характеристики
• Версии за номинален ток 10 ARMS,
20 ARMS, 32 ARMS, 40 ARMS и 50 ARMS
• Единично захранване+5 V или +3,3 V
• Кратко време за реакция: 2,5 ?s
• Пълна галванична изолация
• 8 mm междина/утечка + CTI 600
• Ниска нестабилност на тока и
усилването
• Референтно напрежение
с възможност за превъзбуждане
• Корпуси за TH и SMT монтаж

www.lem.com

At the heart of power electronics.

LEM


Top