РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 7, октомври 2016 > РЕКЛАМИ В брой 7, 2016 > LEM InternationalLEM International, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM InternationalState of the ART & ATO

SPS/IPC/Drives зала 3A.200

Серия ATO
Токови трансформатори с разглобяем магнитопровод
• Компактни, без външно захранване
• Диаметър на отвора 10 и 16 mm
• Класове на точност 1 и 3
• Работна честота: 50 / 60 Hz

Серия ART
Уникална, IP67, гъвкава и тънка 1 kV намотка на Роговски
• Номинално изолационно напрежение 1 kV CATIII
• Клас на точност 1.0 без калибрация
• 2 mm отвор за пломбиране
• Електростатичен екран

www.lemcity.com

At the heart of Smart Cities.


Top