РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LEM International, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LEM International 

GO.
Глътка свеж въздух за силовата електроника.

 

Ценово ефективен и точен, миниатюрният изолиран токов сензор GO ускорява задвижванията, които
разработвате.
Уникалният сензор с интегриран първичен проводник осигурява оптимална точност в температурен
диапазон от -40 до +125°C и се предлага в SO8 или SO16 корпус за повърхностен монтаж.

 

• Номинален ток 4-30 A
• Точност, по-добра от 1.3% @ +25°C
• Диференциално измерване, базирано на ефекта на Хол, осигуряващо нечувствителност към външни полета
• Време на реакция 2 ?s
• Изолационна устойчивост до 3 kV RMS
• Двойни изходи с откриване на свръхтокове за защита от късо съединение и претоварване (при SO16 версията)

 

LEM
At the heart of power electronics.
www.lem.com


Top