РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

LG Electronics, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ LG Electronics



Multi V III: Алтернативното решение в промишлената климатизация Multi V III предлага ново ниво на HAVC решения. Увеличен работен капаците до 20HP за едно тяло мощност. Пестене на пространство с по-малко инсталационни тела. По-голяма дължина на тръбния път до 1000м. Перфектно решение в промишлената климатизация с капацитет на полезно действие от 4.58 в режим отопление и 4.27 в режим охлаждане. Първият в света сертифициран климатик за ниско ниво на въглеродни емисии. По-ниска консумация на електроенергия. По-дълъг тръбен път По-висока ефективност По-голям капацитет www.lge.bg

Top