РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > Линде Газ БългарияЛинде Газ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Линде Газ БългарияИдеите се превръщат в решения. Свържете се с нас, за да научите повече за техническите, медицински и специални газове. Линде Газ България ЕООД София: бул. Христофор Колумб № 9, тел.: 02/ 973 73 02, факс: 02/973 73 08 Стара Загора: На територията на Агробиохим, тел.: 042/ 900 750, факс: 042/900 760 Русе: ул. Матей Стойков № 5, тел.: 082/ 815 050, факс: 082/815 060 e-mail: marketing@bg.linde-gas.com www.linde-gas.bg

Други рекламни публикации на Линде Газ България

Top