Линейна техника за опаковъчно оборудване

Механични системи • 05.01.2017

Линейна техника за опаковъчно оборудване
Линейна техника за опаковъчно оборудване

Благодарение на иновативните подобрения в сензорите, моторите и машинните технологии като цяло, съвременното оборудване в опаковъчната промишленост разполага с повече скорост, прецизност и възможности за автоматизация от когато и да било. Това помага на проектантите в тази сфера да покриват изискванията и на най-сложните приложения в областта на пакетиращите инсталации, особено що се отнася до линейната техника.

На пазара е достъпна изключително широка гама от надеждни и доказани технологии
в това направление, включително лагери, направляващи, сачмено-винтови двойки, пневматични и хидравлични системи, електрически задвижвания и т. н. След избора на конкретна технология – например пневматични или електрически задвижвания, инженерите в областта на опаковъчната техника имат възможността да избират от още по-обширна гама спомагателни компоненти – сензори, енкодери, мотори и др.

Най-високотехнологичните опаковъчни машини
разполагат с вградена електроника, контролни елементи и дори роботизирани системи, необходими за управление на интегрираната линейна техника. Такива решения обикновено са доста по-скъпи от конвенционалното оборудване, но за много приложения се оказват напълно рентабилна инвестиция поради множеството ползи, които носят по отношение на ефективността, производителността, прецизността и бързината на работа.

Сред предизвикателствата в пакетиращите операции
са кутиите и опаковките с неправилна форма, прецизното етикетиране, batch-контролът, както и някои приложения, изискващи висока точност и повторяемост на действията. Задвижването на перфориращи инструменти за картонени опаковки например се извършва от прецизни сачмено-винтови двойки. Те изискват допълнително скоростни регулатори и предавателни механизми, както и двупосочен мотор, които да спрат и върнат инструмента в изходна позиция. Ако при перфорирането на картона се получават много отпадъци и изрезки, се осигуряват силфонни или друг тип протектори, които да защитят резбите на винтовете от задръстване и заяждане.

За линейно придвижване на найлонови опаковки
под запечатваща система обикновено е достатъчен конвенционален лентов транспортьор. Ако линейното движение обаче трябва да спира и да се възобновява или пък да се ускорява, по-подходяща би била система с ремъчни предавки. За да управлява движението на зъбния ремък и да му задава команди кога да тръгва и спира, кога да задвижва транспортьора напред и кога назад, контролната система на опаковъчното оборудване традиционно разполага със серво/стъпкови мотори, енкодери, сензори, както и с програмируеми логически контролери.
Хидравличните транспортьори в пакетиращите линии също изискват комплексна механика и електроника, като типично са оборудвани с мултистепенни реверсивни мотори с директни предавки, помпи, електромагнитни клапани и др.

Какво решение в областта на линейната техника ще избере един проектант
на опаковъчно оборудване до голяма степен определя размера на първоначалната инвестиция и сложността на производството на фаза дизайн, както и какви средства ще трябва да вложи крайния потребител в експлоатацията, поддръжката и обучението на персонала за работа с оборудването.

Повечето съвременни пакетиращи инсталации
се нуждаят от комплексни контролни системи и те се превръщат в задължителен компонент на опаковъчното оборудване, което до известна степен повишава стойността на инвестицията, но и ефективността. Що се отнася до интегрираната линейна техника, динамичните темпове на развитие на технологиите в областта водят до постоянно налагане на пазара на нови и нови продукти, като така цените остават конкурентни и сравнително достъпни.

При поръчка на персонализирана опаковъчна линия
обаче допълнителните възможности и комплексните функции могат значително да оскъпят проекта. Ето защо проектантите често прибягват до креативни решения по отношение на линейната техника, влагайки в оборудването по-прости компоненти с по-ниска цена, но с висока ефективност.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top