Линия за развиване на ламарина в Тисенкруп – безопасна и съответстваща на стандартите

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2020 • 14.10.2020

 

Успешен инженерингов проект на Ехнатон в Тисенкруп Матириалс България ООД

 

Неотдавна компанията Тисенкруп Матириалс България въвежда в експлоатация линия за развиване на горещо валцована ламарина и иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство и европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините. Решението на предизвикателството компанията възлага на водещата българска инженерингова фирма Ехнатон.

В резултат на успешно реализиран от Ехнатон проект, новата линия на Тисенкруп разполага с достатъчно ниво на безопасност, за да отговори на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност на машини. Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/42/ЕО относно машините и дава възможност за полагане на „СЕ“ маркировка и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.

Инженеринговият проект на Ехнатон в  Тисенкруп Матириалс България е реализиран успешно между юли 2018 г. и януари 2019 г.

 

Решение и оборудване

Екипът от професионалисти инженери в отдел „Безопасност на машини“ в Ехнатон в партньорство с един от водещите производители в областта – фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини.

Приложените в Тисенкруп Матириалс България технически решения включват:

• Периметрова защитна преграда с врати за достъп;

• Системи за безопасност на врати (мониторинг, заключване и аварийно освобождаване);

• Светлинни бариери на местата изискващи чест достъп, включително и функция Muting (временно заглушаване);

• Мониторинг за покой на опасните движения по време на настройка на основни възли от машината.

Новата система за безопасност дава необходимата безопасност на операторите, без да намалява производителността на линията.

 

Обхват на проекта

В процеса на оценяване на риска са разгледани основните опасности на машината и са оценени и предложени различни мерки за отстраняване на всяка от опасностите или намаляване на риска от тях. Вземайки предвид както безопасността на машината, така и въпросите, свързани с производителността и необходимите модификации на машината, са изготвени концепции за безопасност. Въз основа на резултатите от оценката на риска и техническите решения от концепциите за безопасност е разработен подробен проект за безопасност.

В процеса на внедряване на системата за безопасност Ехнатон оказва пълно съдействие и контрол. След внедряването й, тя е валидирана чрез изпитване на всички функции за безопасност, свързани със системата за управление, и е направен подробен протокол за резултатите от изпитването.

В края на процеса за СЕ маркировка Тисенкруп Матириалс България ООД, използва услугите на трета независима страна, която потвърждава съответствието Директива 2006/42/ЕО относно машините.

 

Основно оборудване

За изграждане на системата за безопасност в проекта са използвани следните продукти: PNOZ multi 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини с функция за мониторинг на безопасна скорост и покой, PSEN op светлинни бариери за безопасност с вградена функция за заглушаване (muting), PIT estop бутони за аварийно спиране, системи за безопасност на врати PSEN sgate.

 


 

 

www.akhnaton.biz

 

 


Вижте още от Линия за развиване на ламарина в Тисенкруп – безопасна и съответстваща на стандартите


Top