Lockout/Tagout системи

Начало > Механични системи > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2021 > 21.04.2021

  • LOTO практиките все още не се прилагат повсеместно в България, тъй като липсва единен действащ стандарт, който да трансформира американския на местно ниво

  • Препоръките на специалистите при изготвянето на Lockout/Tagout система за внедряване в конкретно производство са винаги да се подхожда според специфичните нужди

  • Съществуват различни варианти на устройствата и системите за заключване, проектирани така, че да могат лесно и бързо да се приложат към различните енергийни източници

 

При работа по оборудване, което е свързано с източник на енергия, съществува риск от внезапно освобождаване на тази енергия, неочаквано захранване или стартиране на машината по време на дейности по поддръжката, вследствие на което обслужващият персонал може да пострада.

Стандартът на OSHA за контрол на опасната енергия (Lockout/Tagout – LOTO) 29 CFR 1910.147 описва подробно практиките за “заключване и маркиране” или “изолиране и обозначаване”, както още е известна тази система от процедури, които имат за цел да предпазят служителите от внезапно освобождаване на такава опасна енергия. Той все по-често намира приложение в различни производства на територията на България, но практиките му все още не се налагат повсеместно, тъй като липсва единен действащ стандарт, който да трансформира американския Lockout/Tagout на местно ниво. В законите за безопасни условия на труд на страните членки съществуват частични нормативни текстове относно личните предпазни средства при поддръжката на индустриални съоръжения, но няма цялостен обхватен регламент по отношение на процедурите за заключване и маркиране в Европейския съюз.

 

Обхват на приложение и основни стъпки

Системата LOTO обхваща обслужването и поддръжката на машини и съоръжения с опасна енергия, като описва стриктни процедури и средства, които служат за предотвратяване на неочаквано включване на оборудването и рисковете от евентуално освобождаване на съхранената енергия. Този стандарт установява минималните изисквания за ефективност на контрола над такава опасност.

Източникът на опасна енергия може да бъде освен електрически, също така и механичен, хидравличен, пневматичен, химичен, топлинен или друг тип енергиен източник в машината или производствената линия, който представлява опасност за персонала, работещ в близост до или по оборудването.

Прилагането на Lockout/Tagout се осъществява с помощта на средства за обезопасяване, отговарящи на специалните изисквания на стандарта. В най-общия смисъл той указва стъпките за правилно разединяване на оборудването от източника на енергия, заключването или блокирането с цел контрол на опасната енергия за периода, за който трябва да се извърши обслужване или ремонтни дейности по машината. След заключване на източника на енергия много важна стъпка е остатъчната енергия в системата, ако има такава, да бъде безопасно освободена.

Винаги когато се изолира една система, следващата съществена стъпка след блокирането е маркирането. Маркирането се изразява в попълване на информационно-предупредителна табелка и прикачването й към блокиращото средство. Обикновено тя има стандартизиран формат, който включва задължително причината, която налага спирането и обезопасяването на оборудването (ремонт, поддръжка и т.н.), начален час и продължителност на прекъсването, името на упълномощеното лице, извършило заключването и маркирането на системата. Най-важното правило в LOTO, което задължително трябва да се спазва, е че единствено упълномощеното лице, поставило заключващото устройство и вписано в маркировката, има право да го премахне. Тази процедура помага да се гарантира, че системата не може да бъде стартирана без знанието на упълномощеното лице.

Препоръките на специалистите при изготвянето на Lockout/Tagout система за внедряване в конкретно производство са винаги да се подхожда според специфичните нужди. За тази цел следва най-напред поотделно да се идентифицират всички опасни енергийни източници в производствените процеси, като се направи щателно изследване и анализ на потенциалните опасности. След това правилният подход е да се опишат специфичните стъпки за спиране, изолиране, блокиране и осигуряване на съответната машина, както и специфичните изисквания за тестване и определяне на ефективността на заключването и обозначаването.

 

Средства за заключване и маркиране

Към главното енергоизолиращо устройство за конкретното оборудване се поставя заключващо (блокиращо) средство в съответствие с установената процедура. Това средство трябва да е снабдено със самостоятелно заключващ се механизъм, за да осигури енергоизолиращото устройство в положение, което предотвратява активирането на машината, оборудването или процеса, т.е. да блокира системата в безопасен режим.

Устройството за изолиране на енергията може да бъде ръчно управляван изключвател, прекъсвач, вентил или блок. Превключватели за избор на режим и управление на веригата не се считат за устройства, изолиращи енергията. Следователно, тези устройства имат контури и разклонения, снабдени с краен изключвател, разединител, прекъсвач или друг елемент, предназначен да прекъсне връзката към източника на енергия. Заключващо може да бъде всяко средство, което е предназначено да фиксира енергоизолиращото устройство в безопасно положение. Тези устройства трябва да бъдат механично заключени към неподвижен елемент в безопасно положение.

Съществуват различни варианти на устройствата и системите за заключване, проектирани така, че да могат лесно и бързо да се приложат към различните енергийни източници. Те могат да бъдат индивидуални или колективни в зависимост от това колко членове на персонала ще работят по механизацията. Най-разпространеният вид средство са защитните катинари. Най-често те са изработени от алуминий и в зависимост от предназначението си се предлагат и в диелектричен вариант. Могат да имат различна дължина на заключващата скоба. Възможностите включват всеки катинар да е с индивидуален ключ или всеки от ключовете да е приложим и към другите катинари, т.е. заменяемо заключване, или един ключ да отключва система от катинари с различно заключване, т.е. заключване с главен ключ. Катинарите, които се използват, трябва да са специално проектирани и произведени с предназначение в LOTO системите. Те също така трябва да са компактни, здрави, с издръжлив и лек корпус и подходящи за използване в тежки индустриални условия. За да се постигне съответствие с изискванията на стандарта на OSHA, всеки служител трябва да има персонален катинар, като за тях не може да съществуват дублиращи ключове. Такъв катинар е снабден и с постоянен етикет, индивидуално маркиращ кой е неговият притежател. Технологията за задържане на ключа гарантира, че катинарът не може да бъде оставен в отключено положение. Патронът е с висока степен на сигурност, а за да се отговори на конкретните нужди на вътрешнофирмената LOTO система и организация на процедурите, катинарите могат да се поръчат в различни ярки цветове.

Защитните диелектрични катинари са със скоба от диелектричен материал, което възпрепятства провеждането на електрически ток и възникването на волтова дъга и предотвратява преминаването на ток от скобата към корпуса. Тези катинари са специално проектирани за използване върху електроапаратура и в енергетиката. Те са олекотени, което позволява да се използват за заключване на миниатюрни прекъсвачи и други превключватели без риск от повреда.

Спирателните кранове в една хидравлична система под високо налягане например могат лесно да бъдат заключени чрез специални ротационни заключващи устройства, предлагани в широка гама от размери, които се поставят така, че напълно да обгърнат спирателния кран и се заключват с катинар. Те имат форма на две плътно затварящи се полуокръжности, които обгръщат спирателния кран и представляват изключително ефективно средство за предотвратяване на неоторизирано манипулиране на спирателните кранове по време на дейности по поддръжка и обслужване.

Устройствата за заключване на фланцови връзки представляват ефективна физическа бариера, която служителите заключват с катинарите си към фланците и предотвратява свалянето им по време на ремонт и поддръжка на тръбопроводи. Те може да се регулират, за да прилягат плътно върху фланците и сигурно да предотвратят достъпа до тях. Устройствата са снабдени с няколко отвора за заключване, което улеснява поставянето на катинари от няколко служителя едновременно.

За изолиране и заключване на прекъсвачи се предлагат специални универсални винтови заключващи устройства, които благодарение на механизма си са изключително лесни за инсталиране, без да са необходими допълнителни инструменти. Този тип средства служат за заключване на еднополюсни и многополюсни прекъсвачи с вътрешно задействане. Към тях може да е добавена и допълнителна разглобяема пластина, която позволява още по-широко приложение. Съществуват и устройства, специално разработени за заключване и обезопасяване на мини прекъсвачи, които са приложими за всякакви модели миниатюрни ISO/DIN прекъсвачи и към които операторът лесно може да постави персоналния си катинар. Материалите, от които са изработени заключващите средства, са устойчиви на химикали и могат да се използват в тежки индустриални условия.

Електрическите щепсели могат също да бъдат изолирани и заключени съобразно системата LOTO, като за целта се използва специална кутия с ключалка, в която се поставя щепселът, като така се предотвратява включването му в контакт.

Когато към едно енергоизолиращо устройство е необходимо да заключат личните си катинари повече от един служители, се прилагат т. нар. резета. Те най-често са с тяло от алуминий и са с различни размери с множество отвори за поставяне на катинари. Устройството не позволява оборудването да бъде включено, докато катинарът и на последния работник не бъде свален. Ключовете и други заключващи средства съобразно вътрешната LOTO процедура може да се съхраняват в преносима метална кутия, снабдена със заключващо се резе.

Разнообразието от продукти включва още устройства за заключване на различни електрически апарати и системи, за сферични спирателни кранове и клапани, за пневматично оборудване и принадлежности, за контакти, бутони, кабелни заключващи устройства, за заключване на вентили на газови бутилки и др.

 


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: заключване и маркиране, LOTO, Lockout/tagout, опасна енергия, енергоизолиращото устройство, заключващо устройство, разединяване, обозначаванеTop