РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > Логи СофтЛоги Софт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Логи СофтСистема за автоматично управление на високостелажни складове ЛогиСофт ЕООД предлага модулнa, параметрируемa сис-темa за управление на автоматични високостелажни складове. Тя е лесно конфигурируема за различни складове, обслужвани с трансманипулатори, имащи сложни транспортно-разпределителни зони, като управлява целия ма-териален поток в склада. Системата е базирана на върхова иновативна тех-ника за автоматизация на фирмите SIEMENS, VIPA, LEUZE и ICONICS. Софтуерните ни модули за сигурно управление са в основата на безпроблемната й работа. Референции: управление на високостелажен склад за лекарства Зорка Фарма, Сърбия, като подизпълнител на Dematic. управление на високостелажен склад за двигатели БелавтоМАЗ, гр.Минск Предимствата за клиента са: кратки срокове за разработка стандартен хардуер и софтуер конфигуриране вместо програмиране максимална доказана сигурност много по-добра функционалност и ефективност по отношение на конвенцио- налните системи, обслужвани от електрокари изключително конкурентна цена ЛОГИСОФТ ЕООД жк „Суха река”, ул.Тодорини кукли, бл. 221, вх. Б, ап. 35 тел: +359 2 847 62 44 моб: +359 895 560 398 e-mail: logisoft@cablebg.net web: www.logisoft-bg.com

Top